Bezpečnost práce

Bezpečnost práce/-Medicine

Bezpečnostně technické zajištění podniku probíhá celorepublikově prostřednictvím akciové společnosti ias a pracovní lékařství zaštiťuje Centrum závodních lékařů (Werksarztzentrum Deutschland GmbH). Kromě toho disponují všechny pobočky firmy ARWA zákonem požadovanými bezpečnostními techniky.

Pro kvalifikované poradenství a péči jsou řádně objednáni bezpečnostní inženýři akciové společnosti ias a lékaři pracovní medicíny z Werksarztzentrum Deutschland GmbH. Firma ARWA Personaldienstleistungen provádí pravidelná zasedání a školení výboru pro bezpečnost práce s cílem dalšího vzdělávání personálních pracovníků s rozhodovací pravomocí.