Firma ARWA v celé spolkové republice

Celostátní spolupráce

Firma ARWA Personaldienstleistungen nabízí podnikům s několika provozovnami a výrobnami v rámci spolkové republiky možnost celostátní koordinace personálu nasazeného na dobu určitou. Centrálně není řízena pouze administrativa a dispozice, ale je tak prováděn také nábor vhodných zaměstnankyň a zaměstnanců pro jednotlivé závody

Pokud se na poskytnutí personálu podílí více poskytovatelů personálních služeb, nabídnou potřebná řešení pro centrální organizaci veškerého personálu nasazeného v podniku na dobu určitou individuální modely Master-Vendor

Kontakt:

Key Account Management
Marion Sütsch
Apostelnstraße 14-18
50667 Köln
Telefon: 02 21 / 2 72 32 – 0
Telefax: 02 21 / 2 72 32 – 14
E-Mail: kam@arwa.de