Firma ARWA v celé spolkové republice

Celostátní spolupráce

Firma ARWA Personaldienstleistungen nabízí podnikům s několika provozovnami a výrobnami v rámci spolkové republiky možnost celostátní koordinace personálu nasazeného na dobu určitou. Centrálně není řízena pouze administrativa a dispozice, ale je tak prováděn také nábor vhodných zaměstnankyň a zaměstnanců pro jednotlivé závody

Pokud se na poskytnutí personálu podílí více poskytovatelů personálních služeb, nabídnou potřebná řešení pro centrální organizaci veškerého personálu nasazeného v podniku na dobu určitou individuální modely Master-Vendor

Kontakt:

Key Account Management
Tobias Maximilian Krauss
95444 Bayreuth
Richard-Wagner-Straße 2
Telefon: 09 21 / 15 12 76 – 0
Fax: 09 21 / 15 12 76 – 14
email: projekte@arwa.de