Management jakosti

Management jakosti firmy ARWA

Firma ARWA si již na začátku dala za cíl být vždy o krok před konkurencí. Základem je vlastní firemní management jakosti zajišťující optimální péči o zákazníky a zaměstnance a plynulou administraci probíhajících zakázek

ARWA – Kvalitách Management (AQM) – management jakosti ARWA – je určen pro oblasti „pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku“ a „zprostředkovávání personálu“ a je na všech pracovištích certifikován podle DIN EN ISO 9001:2008

„Kdo se přestává zlepšovat, ten přestal být dobrý“

Veškerá opatření pro naplnění cílů managementu jakosti tvoří solidní základ pro nadprůměrnou péči o zákazníky a zaměstnance. Pevnou součástí vnitropodnikového dalšího vzdělávání jsou interní školení a instruktáže pro nové i dlouholeté zaměstnance a také vzdělávání a další vzdělávání řídicích pracovníků. Mimo jiné se jedná o tyto obsahy: aktuální zákonná ustanovení v oboru personálních služeb a pravidelné workshopy pro rozsáhlou péči o zákazníky a zaměstnance

Management jakosti firmy ARWA je průběžně rozšiřován prostřednictvím nových a smysluplných prvků a podléhá tak neustálému procesu zlepšování. Podle hesla: „Pouze spokojení zákazníci jsou také věrnými zákazníky,“ což firma ARWA díky know-how a zkušenostem v oboru důsledně razí od první konzultace, až po realizaci komplexních personálních řešení

Smlouva o spolupráci mezi Spolkovým úřadem práce a firmou ARWA

Mezi Spolkovým úřadem práce a firmou ARWA byla s cílem optimální spolupráce uzavřena smlouva o spolupráci. Tato dohoda obsahuje popis všech služeb Spolkového úřadu práce, díky kterým je dosaženo zvýšení kvalitativních standardů každého procesu zprostředkování. Firma ARWA se v reakci na to zavazuje dodržovat důležité zásady spolupráce