Aktuální nabídky volných pracovních míst

0 aktuální nabídky práce

Využijte práce na dobu určitou jako odrazové prkno pro svou kariéru.
Profesní nováčci a zkušené odborné a pomocné síly z oblasti průmyslu, obchodu zdravotnictví a techniky, ti, kdo hledají práci i ti, kdo se chtějí po dlouhé přestávce vrátit do zaměstnání, naleznou díky práci na dobu určitou s firmou ARWA atraktivní pracovní místa na plný i částečný úvazek.

0 Interních nabídek pracovních míst

Staňte se posilou našeho týmu v rámci ředitelství společnosti v Nieder-Olmu nebo v jedné z poboček nacházející se nebo plánované po celé spolkové republice.
Firma ARWA Personaldienstleistungen neustále roste a nabízí lidem přístupným novým výzvám dobré profesní perspektivy.


Všeobecné tipy pro uchazeče

Dobrá žádost o místo je prvním a tedy nejdůležitějším krokem k profesnímu úspěchu. Dále naleznete několik krátkých tipů pro smysluplnou přípravu vaší žádosti.

Analýza inzerátů nabízejících pracovní místa

Předběžnou volbu usnadní pozorné přečtení popisu pracovního místa, objektivní interpretace uvedených požadavků a upřímný odhad sebe sama s ohledem na odborné znalosti o osobní vlastnosti, u svých žádostí tak předejdete přílišnému rozptylu a následným ztrátám.

Dopis

Jako předloha pro Váš řetězec argumentů slouží vždy inzerát nabízející pracovní místo. Zaměřte se vždy na kvalifikace požadované v inzerátu. Předem se přesně informujte o podniku, abyste dokázali odůvodnit, proč byste chtěli a také měli pracovat právě tuto firmu. Zde mimo jiné pomohou také internetové prezentace dotyčných podniků.

Životopis

Ústřední částí každé žádosti je životopis. Nezbytné je jasné členění a úplnost. Do pravého horního rohu umístěte profesionální fotografii. Pečlivě udržovaný vzhled a přátelský pohled vzbudí u čtenáře pozitivní dojem.

Pořadí podkladů žádosti:

  • Dopis (leží navrchu)
  • Kompletní životopis s aktuální fotografií
  • Vysvědčení (v chronologickém pořadí)
  • Certifikáty a osvědčení (v chronologickém pořadí)