Glosář

Pronajímání pracovníků
Bundesagentur für Arbeit (Spolkový úřad práce)
DIN EN ISO 9001:2008
Vypůjčitel
Kvalifikovaný pracovník
Zaměstnání malého rozsahu
Pomocná síla
Zájmové sdružením německých agentur práce (iGZ)
Efekt lepidla
Oprávnění
Minimální mzda
On-Site-Management
Obchodník pro personální agentury
Management jakosti
Recruiting
Kmenoví zaměstnanci na stálý pracovní poměr
Kolektivní smlouva
Doba pronajmutí
Půjčovatel
Přikazovací pravomoc
Pracovník v časové mzdě