Tarify práce na dobu určitou

Aktuální informace

Od 1. ledna 2017 platí pro všechny agenturní zaměstnance nově stanovené minimální mzdy ve výši 9,00 Euro / EG 1 v bývalém Západním Německu a 8,84 Euro / EG 1 v bývalém Východním Německu, které byly zúčastněnými stranami dojednány v prosinci 2016.

Již od 01.11.2012 platí speciální tarify pro následující odvětví: kovodělný a elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, průmysl zpracovávající umělé hmoty, průmysl zpracovávající kaučuk, textilní a oděvní průmysl, průmysl zpracovávající dřevovinu a umělé hmoty, průmysl zpracovávající papír, lepenku a umělé hmoty, tiskový průmysl, těžba draselné a kamenné soli, průmysl vyrábějící papír, oblast kolejové dopravy.