Vzdělání

Vzdělávání u firmy ARWA Personaldienstleistungen

Solidní vzdělání v oboru s dobrými perspektivami do budoucna tvoří základ pro úspěšný start do profesního života. Firma ARWA Personaldienstleistungen by v tom chtěla mladé lidi podporovat a nabízí proto zajímavé možnosti ve dvou oblastech.

Seznamte se s mnohostranným učebním oborem obchodník/obchodnice pro kancelářský management v našem ředitelství v Nieder-Olmu nebo s relativně mladým učebním oborem obchodník/obchodnice pro personální agentury v jedené z našich poboček.

Obchodník/obchodnice pro kancelářský management

V popředí stojí organizační a obchodní činnosti – od všeobecných správních úkolů přes účetnictví, mzdové účetnictví až po hospodářskou účetní evidenci a korespondenci. Pestrý rozsah úkolů doplňuje zpracování zakázek a faktur i úkoly v personální oblasti (mimo jiné vedení a správa osobních spisů).

Potřebujete:

  • Dobré školní výsledky v předmětech němčina a matematika
  • Dobrou chápavost vyučované látky
  • Komunikační schopnosti a dobré společenské způsoby
  • Zájem o ekonomické souvislosti
  • Dobré znalosti němčiny slovem i písmen

Délka studia: 3 roky (závěrečná zkouška uznaná průmyslovou a obchodní komorou)


Obchodník/obchodnice pro personální agentury:

Prioritami tohoto oboru je nábor vhodných zaměstnankyň a zaměstnanců, příprava pro nasazení pracovních sil a rozsáhlá péče o zákazníky v oblasti krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého plánování lidských zdrojů s ohledem na pracovně právní normy. Dalšími úkoly jsou vyhotovování statistik a kalkulací a také komunikace s podniky, vzdělávacími institucemi, úřady a zájemci.

Potřebujete:

  • Dobré školní výsledky v předmětech němčina a matematika
  • Velmi dobré komunikační schopnosti a společenské způsoby
  • Výrazný organizační talent a sociální kompetence
  • Předvídavé jednání s vědomím odpovědnosti

Délka studia: 3 roky (závěrečná zkouška uznaná průmyslovou a obchodní komorou)