Tarify práce na dobu určitou

Agenturní zaměstnanci musejí být zásadně placeni stejným způsobem jako zaměstnanci v podniku zákazníka, kteří vykonávají adekvátní činnosti (zásada rovnoprávnosti). Tyto úpravy nejsou zohledněny při aplikaci příslušných odborných tarifních smluv u pracovních poměrů s agenturními zaměstnanci pro prvních devět měsíců jejich přenechání zákazníkovi.

Zájmový svaz německých pracovních agentur (iGZ) vyjednal s odbory, které jsou členem Německého odborového svazu (DGB), takovouto tarifní smlouvu. Tato byla od 1.11.2012 doplněna takzvanými tarifními smlouvami pro příplatky v určitých odvětvích pro následující oblasti: kovodělný a elektrotechnický průmysl, chemický průmysl, průmysl zpracovávající umělé hmoty, průmysl zpracovávající kaučuk, textilní a oděvní průmysl, průmysl zpracovávající dřevovinu a umělé hmoty, průmysl zpracovávající papír, lepenku a umělé hmoty, tiskový průmysl, těžba draselné a kamenné soli, průmysl vyrábějící papír, oblast kolejové dopravy.

Od 1. ledna 2019 je nejnižší tarifní mzda v odvětví pracovních agentur 9,49 Euro / E 1 v celém Německu. Další zvýšení tarifní mzdy v západní části Německa bylo dohodnuto na 1. duben 2019.