Tiráž / Ochrana Osobních Údajů

ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Centrála
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm

Telefon: 0 61 36 / 9 20 10 – 1
Fax 0 61 36 / 9 20 10 – 507

email zentrale@arwa.de

Jednatelka společnosti: Sabine Wagner

Obchodní rejstřík: HRB 20 94

Daňové identifikační číslo (DIČ): 149045163

Příslušný dozorčí úřad:
Agentur für Arbeit, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Za všechny vlastní obsahy odpovídá podle odst. 3, paragraf 7 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací):
Sabine Wagner

Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsahy našich stránek byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme ručit. Jako poskytovatelé služeb jsme podle paragrafu 7 odst. 1 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací) odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle paragrafu 8 až 10 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací) však jako poskytovatelé služeb nejsme povinováni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstraňovat nebo blokovat využití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je tedy možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění patřičných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Záruka za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Osoba odpovědná za ochranu údajů

Máte-li otázky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se obrátit písemně přímo na osobu pověřenou ochranou osobních údajů, která je Vám k dispozici také v případě žádostí o poskytnutí informací, nabídek nebo stížností:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Datenschutzbeauftragter
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů znamená ochranu osobních údajů před zneužitím. Smyslem a účelem je ochránit každého jednotlivce, aby nebylo při zacházení s jeho osobními údaji zkráceno jeho právo na informační sebeurčení.

Firma ARWA žije ochranou osobních údajů a respektuje důvěrnost údajů každého jednotlivce. Je pro nás velmi důležité zacházet s osobními údaji odpovědně.

S veškerými údaji o vaší osobě, zejména při využití našeho formuláře žádosti online, se v případě navázání kontaktu s námi zachází přísně důvěrně. K předávání osobních údajů jiným podnikům nebo soukromým osobám nedochází, s výjimkou kdy to vyžadují zákonná ustanovení nebo naléhavé obchodní důvody.

Získávání, zpracovávání a využívání údajů z naší strany slouží k vyhledávání práce, respektive ke zprostředkování personálu. Získané údaje ukládáme a třetí osobě (Spolkovému úřadu práce / burzám práce / potenciálním podnikům) je předáváme teprve na jejich výslovné přání. Tyto instituce se musí opět ze své strany postarat o dodržování předpisů o ochraně osobních údajů a Všeobecných obchodních podmínek.

Navzdory svědomité obsahové kontrole nepřebíráme žádnou odpovědnost za stránky, na které odkazy směřují. Za obsah externích odkazů jsou odpovědní výhradně jejich provozovatelé. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Podle paragrafu 6 odst. 1 MDStV (Státní smlouva mezi spolkovými zeměmi o mediálních službách) a paragrafu 8 odst. 1 TDG (Zákon o telekomunikačních službách) je firma ARWA odpovědná za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Nejsme povinováni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstraňovat nebo blokovat využití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je tedy možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění patřičných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Vyhrazujeme si právo prohlášení o ochraně dat kdykoliv změnit. Toto prohlášení slouží pro vaši informaci a nezakládá žádný svébytný nárok vůči firmě ARWA Personaldienstleistungen GmbH.

Prohlášení ochraně dat pro využití pluginů Facebook (tlačítko To se mi líbí)

V našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebook rozpoznáte podle loga Facebook nebo „tlačítka To se mi líbí“ („Like-Button“) na naší stránce. Přehled o pluginech Facebook naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Když navštívíte naše stránky, bude prostřednictvím pluginu navázáno přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste ze své IP adresy navštívili naši stránku. Když klepnete na tlačítko Facebooku „To se mi líbí“ během toho, co jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, můžete provázat obsahy našich stránek se svým facebookovým profilem. Tak může Facebook návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Poukazujeme na to, že my jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných údajů ani o jejich využití ze strany Facebooku. Další informace naleznete v prohlášení o ochraně dat firmy Facebook na http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl vaši návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu Facebook, odhlaste se, prosím, ze svého uživatelského účtu Facebook.

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analýzu serveru Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Informace o využívání této webové stránky vytvořené prostřednictvím cookie se zpravidla přenášejí a ukládají na server firmy Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této webové stránce Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Google v USA a zkrácena tam. Z pověření provozovatele této webové stránky bude Google tyto informace používat k tomu, aby vyhodnotil vaše používání webové stránky, aby vytvořil hlášení o vašich webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a aby mohl vytvářet a poskytovat provozovateli webové stránky další služby spojené s využíváním webových stránek a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojena s dalšími údaji firmy Google. Uložení cookies můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce této webové stránky v plném objemu. Můžete navíc zabránit sběru a přenosu dat vytvořených prostřednictvím cookie týkajících se vašeho využívání webové stránky (vč. vaší IP adresy) ze strany Google a zpracování těchto dat prostřednictvím Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin pro prohlížeč umístěný pod tímto odkazem: Nyní stáhnout.

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google AdSense

Tato webová stránka využívá Google AdSense, službu pro napojení reklamních inzerátů Google Inc. („Google“). Google AdSense používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a které umožňují analýzu toho, jak webovou stránku využíváte. Google AdSense používá také takzvané web beacons (neviditelné grafiky). Prostřednictvím těchto web beacons lze vyhodnocovat informace jako návštěvnost těchto stránek.

Informace vytvořené prostřednictvím cookies a web beacons o využívání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a dodávce reklamních formátů jsou přenášeny a ukládány na server firmy Google v USA. Tyto informace může Google dále předávat smluvním partnerům firmy Google. Google však nespojí vaši IP adresu s jinými uloženými údaji o vás.

Instalaci cookies můžete zabránit patřičným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebude moci eventuálně využívat všechny funkce v plném objemu této webové stránky. Tím, že používáte tuto webovou stránku, vyjadřujete souhlas se zpracováváním údajů získaných výše popsaným způsobem a za výše popsaným účelem společností Google.

Prohlášení o ochraně dat pro použití Google +1

Sběr a předávání informací:
Pomocí tlačítka Google +1 můžete celosvětově zveřejňovat informace. Prostřednictvím tlačítka Google +1 získáte vy a další uživatelé personalizované obsahy od Google a našich partnerů. Google ukládá informace, že jste nějakému obsahu dali +1, a také informace o stránce, kterou jste si při klepnutí na +1 prohlíželi. Vaše +1 lze jako upozornění spolu s vaším jménem profilu a vaší fotografií ve službách Google, jako jsou výsledky vyhledávání nebo ve vašem profilu Google, nebo na jiných místech na webových stránkách a inzerátech v internetu skrýt.
Google zaznamenává informace o vašich aktivitách +1, aby zlepšil služby Google pro vás a ostatní uživatele. Abyste mohlo používat tlačítko Google +1, potřebujete celosvětově viditelný, veřejný profil Google, který musí obsahovat přinejmenším jméno zvolené pro profil. Toto jméno se používá ve všech službách Google. V některých případech může toto jméno nahradit jiné jméno, které jste použili u částí obsahů prostřednictvím svého účtu Google. Identita vašeho profilu Google se může zobrazit uživatelům, kteří znají vaše emailovou adresu nebo disponují dalšími identifikačními informacemi o vás.

Použití shromážděných informací:
Kromě výše vysvětlených účelů použití se Vámi poskytnuté informace používají podle platných ustanovení o ochraně dat Google. Google potenciálně zveřejňuje shrnuté statistiky o aktivitách +1 uživatele, respektive je předává uživatelům a partnerům, jako vydavatelům, inzerentům nebo spojeným webovým stránkám.

Měření konverzí pomocí sledovacího pixelu sociální sítě Facebook

Na našich stránkách jsou integrovány remarketingové kódy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Když navštívíte naše stránky, tak dojde prostřednictvím remarketingových kódů k přímému spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak dostává informaci, že jste se svou IP adresou navštívili naši stránku. Takto může Facebook přiřadit návštěvu našich stránek k Vašemu uživatelskému účtu. Informace takto získané můžeme použít pro reklamu prostřednictvím Facebook Ads. Upozorňujeme na to, že se my, jakožto poskytovatel stránek, nedozvíme o obsahu předaných dat a o jejich použití Facebookem. Další informace na toto téma najdete v prohlášení Facebooku o ochraně dat na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/. Pokud si shromažďování dat via Custom Audience nepřejete, můžete zde službu Custom Audiences deaktivovat.