Tiráž

ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Centrála
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm

Telefon: 0 61 36 / 9 20 10 – 1
Fax 0 61 36 / 9 20 10 – 507

email zentrale@arwa.de

Jednatelka společnosti: Sabine Wagner

Obchodní rejstřík: HRB 20 94

Daňové identifikační číslo (DIČ): 149045163

Příslušný dozorčí úřad:
Agentur für Arbeit, Richard-Wagner-Platz 5, 90443 Nürnberg

Za všechny vlastní obsahy odpovídá podle odst. 3, paragraf 7 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací):
Sabine Wagner

Vyloučení odpovědnosti

Ručení za obsahy našich stránek byly vytvořeny s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme ručit. Jako poskytovatelé služeb jsme podle paragrafu 7 odst. 1 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací) odpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle paragrafu 8 až 10 TMG (Zákon o využívání elektronických komunikací) však jako poskytovatelé služeb nejsme povinováni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda odkazují na protiprávní činnost. Povinnosti odstraňovat nebo blokovat využití informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Příslušné ručení je tedy možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. V případě zjištění patřičných porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Záruka za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít záruku. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel těchto stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku zřízení odkazu zkontrolovány na případná provinění vůči právu. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku zřízení odkazu rozeznatelné. Ustavičná obsahová kontrola odkazovaných stránek však není bez konkrétních podkladů ukazujících na porušení práva myslitelná. V případě zjištění porušení práva tyto obsahy neprodleně odstraníme.

Osoba odpovědná za ochranu údajů

Máte-li otázky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů, můžete se obrátit písemně přímo na osobu pověřenou ochranou osobních údajů, která je Vám k dispozici také v případě žádostí o poskytnutí informací, nabídek nebo stížností:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Datenschutzbeauftragter
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm