DLA FIRM

Elastyczne planowanie – długotrwałe zyski

Już w wielu branżach rynku tymczasowe zatrudnienie zewnętrznych pracowników i pracowniczek jest niezbędnym instrumentem dla elastycznego planowania zasobów osobowych.

Za pomocą wybranego personelu fachowego i pomocniczego firmy ARWA przedsiębiorstwa reagują szybko i efektywnie na zmienne wymogi okresowe. Sezonowe szczyty produkcji oraz projekty terminowe można pokonać w ten sposób bez zwłoki, zatrudnienie personelu pozostaje ekonomiczne we wszystkich sytuacjach.

W ramach swej obszernej platformy usług ARWA znajdzie właściwe rozwiązanie – czy w zakresie pracowników umysłowych czy fizycznych, z dziedziny medycyny lub pedagogiki, dla mniejszych zakładów rzemieślniczych lub przedsiębiorstw przemysłowych.

Obszerny serwis – stosowne warunki

ARWA reaguje w krótkim czasie na zapytania klientów, indywidualnie i niezawodnie – również w przypadku szczególnych wymogów. Jasny i przejrzysty system rozliczenia minimalizuje koszty administracyjne po stronie klienta i zapobiega występowaniu ukrytych kosztów.

Świadczenia i korzyści w szczegółach:

  • Docelowe udostępnienie kwalifikowanego personelu bez długiego czasu przygotowania
  • Niezawodne udostępnienie personelu na miejscu – również projekty całokrajowe
  • Sporządzenie koncepcji w celu całorocznego planowania personelu
  • Utworzenie nowej struktury części przedsiębiorstwa za pomocą Outsourcingu
  • Pośrednictwo personelu w celu uzupełnienia stałej załogi
  • Jasne i zrozumiałe rozliczenia bez ukrytych kosztów