Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością w ARWA

Celem spółki ARWA było od samego początku, aby być zawsze krok dalej niż konkurencja. Podstawę tego stanowi własny system zarządzania jakością, za pomocą którego zapewniamy optymalną opiekę nad klientami i pracownikami oraz niezawodną administrację bieżących zleceń.

System zarządzania jakości spółki ARWA – Qualitäts Management (AQM) obowiązuje dla zakresów „wynajmowanie pracowników” i „pośrednictwo personelu” i posiada we wszystkich filiach certyfikat DIN EN ISO 9001:2008.

„Kto przestanie starać się być lepszym, przestał być dobrym.”

Wszelkie kroki realizacji systemu zarządzania jakością stanowią podstawę dla ponadprzeciętnej opieki nad klientami i pracownikami. Wewnętrzne szkolenia i wprowadzenia dla nowych i długoletnich pracowników oraz doskonalenie kadry kierowniczej stanowią stały składnik wewnątrzzakładowego doskonalenia personelu. Do tematów szkoleń należą m.in. aktualne przepisy prawne dotyczące branży usług HR oraz regularne warsztaty w zakresie obszernej opieki nad klientami i pracownikami.

System zarządzania jakością firmy ARWA jest ciągle uzupełniany nowymi elementami, podlega więc ciągłemu procesowi polepszenia. Według motta: „Tylko zadowoleni klienci są wiernymi klientami” ARWA wspiera klientów od pierwszej rozmowy doradczej do realizacji złożonych rozwiązań osobowych dzięki swemu know-how i swym doświadczeniom branżowym.

Umowa kooperacyjna między Federalną Agencją Pracy i ARWA:

W celu optymalnej współpracy między Federalną Agencją Pracy i ARWA zostało zawarte porozumienie o kooperacji. Porozumienie to zawiera opis wszystkich usług Agencji Pracy, za pomocą których zamierza się polepszenie standardów jakości każdego procesu pośrednictwa pracy. W zamian za to ARWA zobowiązuje się do zachowania ważnych zasad współpracy.