Kształcenie

Kształcenie w firmie ARWA Personaldienstleistungen

Solidne wykształcenie w branży z perspektywą na przyszłość stanowi podstawę dla pomyślnego startu w życiu zawodowym. ARWA Personaldienstleistungen pomaga młodym ludziom i oferuje ciekawe możliwości w dwóch kierunkach zawodowych.

Poznaj wielorodny zawód pracownika administracyjno-biurowego w naszej administracji głównej w Nieder-Olm lub jeszcze stosunkowo nowy zawód pracownika administracji w zakresie HR w jednej z naszych filii.

Pracownik/pracowniczka administracyjno-biurowy/a (Kaufmann/-frau für Büromanagement)

Czynności organizacyjne i biurowe – od ogólnych zadań administracyjnych do księgowości, rozliczenia płac, rachunkowości i korespondencji – są tutaj głównym elementem. Opracowanie zleceń i faktur oraz zadania w zakresie personelu (m.in. prowadzenia i administracji akt osobowych), to dodatkowe pole zadań.

Twoje umiejętności:

  • Dobre oceny szkolne w przedmiotach język niemiecki i matematyka
  • Dobre zrozumienie treści szkolenia
  • Dobra komunikacja i maniery
  • Zainteresowanie tematyką ekonomii
  • Dobra znajomość języka niemieckiego, pisemnie i ustnie

Czas trwania wykształcenia: 3 lata (egzamin IHK)


Pracownik/pracowniczka administracji w zakresie HR (Personaldienstleistungskaufmann/-frau):

Rekrutacja stosownych pracowników i pracowniczek, przygotowanie zaangażowania personelu oraz obszerna opieka nad klientami w zakresie krótko-, średnio- i długoterminowego planowania personelu z uwzględnieniem wymogów prawa pracy to główne elementy tego zawodu. Dalsze zadania to sporządzanie statystyk, kalkulacje oraz komunikacja z przedsiębiorstwami, uczelniami, urzędami i kandydatami.

Twoje umiejętności:

  • Dobre oceny szkolne w przedmiotach język niemiecki i matematyka
  • Bardzo dobra komunikacja i maniery
  • Talent organizacyjny i kompetencje społeczne
  • Odpowiedzialne postępowanie skierowane na przyszłość

Czas trwania wykształcenia: 3 lata (egzamin IHK)