Taryfy pracy czasowej

Aktualne informacje

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowo ustalone stawki minimalne w wysokości 9,00 euro / WG 1 na zachodzie a w wysokości 8,84 euro / WG 1 na wschodzie Niemiec dla wszystkich pracowników czasowych, które zostały wynegocjowane przez uczestniczące strony zbiorowego układu pracy w grudniu 2016 r..

Już od 01.11.2012 r. obowiązują specjalne taryfy branżowe dla poniższych zakresów: przemysł metalowy i elektryczny, przemysł chemiczny, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł kauczuków, przemysł tekstylny i odzieżowy, przemysł drzewny i tworzyw sztucznych, przemysł papierniczy, kartonowy i tworzyw sztucznych, przemysł drukarski, górnictwo potasu i soli, przemysł wytwarzający papier, zakres komunikacji szynowej.