Kontakt

Informacje kontaktowe:

Adres:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Zarząd główny
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm
Deutschland

Telefon:

+49 (0)6136 9 20 10-1

Email:

zentrale@arwa.de


Wykluczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść: Treść naszych stron internetowych jest sporządzona z możliwie dużą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualność treści nie możemy jednak przejąć gwarancji. Jako podmiot oferujący sługi wg paragrafu 7 ust. 1 ustawy TMG odpowiadamy za treść własnych tekstów na tych stronach według ogólnych przepisów prawnych. Wg §§ 8 do 10 TMG jako podmiot oferujący usługi nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub do szukania okoliczności, wskazujących na naruszenia prawa. Obowiązek usuwania lub zablokowania korzystania z informacji na podstawie przepisów prawnych pozostaje przez to nienaruszony. Dotycząca tego odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania odpowiednich informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki te zostaną natychmiast usunięte.

Proszę uwzględnić, że podania, które na zostaną przysłane bez wykorzystania tego formularza, nie zostaną uwzględnione.
Proszę użyć w tym celu formularza do podań.

Wszystkie pola zaznaczone * muszą być wypełnione!
Twoje nazwisko: *
Twój adres poczty elektronicznej: *
Dotyczy: *

Twoja wiadomość: *

Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme dieser zu. Mit dem Absenden meiner personenbezogenen Daten erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten gemäß der von der ARWA Personaldienstleistungen GmbH geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen gesammelt, gespeichert und genutzt werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail an datenschutz@arwa.de widerrufen.