Kontakt

Informacje kontaktowe:

Adres:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Zarząd główny
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm
Deutschland

Telefon:

+49 (0)6136 9 20 10-1

Email:

zentrale@arwa.de


Wykluczenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść: Treść naszych stron internetowych jest sporządzona z możliwie dużą starannością. Za prawidłowość, kompletność i aktualność treści nie możemy jednak przejąć gwarancji. Jako podmiot oferujący sługi wg paragrafu 7 ust. 1 ustawy TMG odpowiadamy za treść własnych tekstów na tych stronach według ogólnych przepisów prawnych. Wg §§ 8 do 10 TMG jako podmiot oferujący usługi nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazanych lub zapisanych obcych informacji lub do szukania okoliczności, wskazujących na naruszenia prawa. Obowiązek usuwania lub zablokowania korzystania z informacji na podstawie przepisów prawnych pozostaje przez to nienaruszony. Dotycząca tego odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania odpowiednich informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki te zostaną natychmiast usunięte.

Proszę uwzględnić, że podania, które na zostaną przysłane bez wykorzystania tego formularza, nie zostaną uwzględnione.
Proszę użyć w tym celu formularza do podań.

Wszystkie pola zaznaczone * muszą być wypełnione!
Twoje nazwisko: *
Twój adres poczty elektronicznej: *
Dotyczy: *

Twoja wiadomość: *