Bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy/-Medicine

Opieka nad przedsiębiorstwem pod kątem bezpieczeństwa pracy realizowana jest w całym kraju przez spókę ias AG, a pod kątem medycyny pracy przez spółkę Werksarztzentrum Deutschland GmbH. Ponadto wszystkie filie ARWA posiadają koniecznego według przepisów prawnych pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa.

Powołani są inżynierowie do spraw bezpieczeństwa spółek ias Aktiengesellschaft oraz lekarze z Werksarztzentrum Deutschland GmbH w celu kwalifikowanego doradztwa i opieki. ARWA Personaldienstleistungen organizuje regularnie spotkania i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy.