Ochrona danych

Pod pojęciem ochrona danych należy rozumieć ochronę danych osobowych przed nadużyciem. Celem jest ochrona osób przed ograniczeniem ich prawa do decydowania o wykorzystaniu własnych danych wskutek używania ich danych osobowych.

Dla ARWA ochrona danych jest ważna, respektujemy poufność danych każdej osoby. Ważne jest dla nas odpowiedzialne traktowanie danych osobowych.

Wszelkie dane osobowe, w szczególności w przypadku użycia naszego formularza internetowego dla kandydatów są traktowanie bardzo poufnie. Dane osobowe nie są przekazywane innym przedsiębiorstwom lub osobom prywatnym, o ile nie wymagają tego przepisy prawne.

Wykorzystanie i obróbka danych służy do celu szukania pracy względnie pośrednictwa pracy. Uzyskane dane są u nas zapisywane i przekazywane trzecim (Federalna Agencja Pracy / portale pracy / potencjalne przedsiębiorstwa) tylko w przypadku wyrażenia jednoznacznej zgody. Instytucje te muszą ze swojej strony zadbać o przestrzeganie przepisów ochrony danych oraz ogólnych warunków handlowych.

Mimo starannej kontroli nie odpowiadamy za treść stron internetowych połączonych przez linki. Za treść linków zewnętrznych odpowiedzialni są wyłącznie operatorzy tych stron. Powiązane strony zostały sprawdzone w momencie wykonania linku pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Naruszenia prawa w momencie wykonania linku nie były widoczne. Ciągła kontrola treści strony powiązanej linkiem bez konkretnych informacji o naruszeniu prawa jest jednak niemożliwa. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki zostaną natychmiast usunięte.

Według § 6 ust. 1 MDStV i § 8 ist . 1 TDG ARWA odpowiada za swoje teksty na tych stronach. Nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przysłanych nam i zapisanych przez nas informacji i do szukania okoliczności, wskazujących na czynności niezgodne z prawem. Obowiązek usuwania lub zablokowania korzystania z informacji na podstawie przepisów prawnych pozostaje przez to nienaruszony. Dotycząca tego odpowiedzialność możliwa jest jednak dopiero od momentu uzyskania informacji o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku uzyskania odpowiednich informacji o naruszeniu prawa odpowiednie linki te zostaną natychmiast usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany deklaracji o ochronie danych w każdym momencie. Deklaracja niniejsza służy w celu informacji i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec ARWA Personaldienstleistungen GmbH.