Taryfy pracy czasowej

Pracowników tymczasowych należy zasadniczo opłacać w taki sam sposób, jak pracowników w przedsiębiorstwie klienta, którzy wykonują porównywalne czynności (zasada równego traktowania). Regulacje te nie są uwzględniane dla stosunków pracy z pracownikami tymczasowymi przez pierwsze dziewięć miesięcy przekazania pracownika klientowi w przypadku zastosowania obowiązujących w danej branży układów zbiorowych.

Organizacja iGZ (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) wynegocjowała taki układ zbiorowy ze zrzeszonymi związkami zawodowymi. Od dnia 1.11.2012 r. został on rozszerzony przez tak zwane układy zbiorowe o dodatkach branżowych dla następujących obszarów: przemysł metalowy i elektryczny, przemysł chemiczny, przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł kauczukowy, przemysł tekstylny i odzieżowy, przemysł przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych, przemysł przetwórstwa papieru, kartonu i tworzyw sztucznych, przemysł drukarski, górnictwo soli potasowej i kamiennej, przemysł papierowy, transport szynowy.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. najniższe wynagrodzenie według układu zbiorowego w branży pracy tymczasowej wynosi 9,49 euro / E 1 na terenie całych Niemiec. Kolejną podwyżkę wynagrodzeń według układu zbiorowego w Zachodnich Niemczech uzgodniono na dzień 1 kwietnia 2019 r.