PRO PODNIKY

Flexibilní plánování – dlouhodobý profit

Pro mnohá hospodářská odvětví je dnes dočasné nasazení externích pracovnic a pracovníků již nepostradatelným nástrojem flexibilního plánování lidských zdrojů

Podniky reagují prostřednictvím vybraných odborných a pomocných sil od firmy ARWA rychleji a efektivněji na měnící se provozní požadavky. Takto se pohotově zvládají sezónní zakázkové špičky a termínované projekty, nasazení personálu zůstává ve všech situacích ekonomické

Firma ARWA vždy nalezne v rámci svého rozsáhlého portfolia služeb vhodné řešení – ať pro oblast obchodu nebo průmyslu, zdravotnictví nebo pedagogiky, řemeslný podnik vedený majitelem nebo průmyslový podnik

Služby a výhody jednotlivě:

  • Zacílené poskytnutí kvalifikovaných pracovníků bez dlouhých příprav
  • Spolehlivé poskytnutí personálu na místě – i v případě úkolů zahrnujících všechny spolkové země
  • Vytváření rozšířených konceptů pro celoroční plánování lidských zdrojů
  • Nové strukturální uspořádání částí podniků prostřednictvím outsourcingu
  • Zprostředkování personálu pro dlouhodobé doplnění kmenových zaměstnanců na stálý pracovní poměr
  • Jasné a srozumitelné vyúčtování bez skrytých nákladů