PRO UCHAZEČE

Využijte profesních perspektiv

Profesní nováčci a zkušené odborné a pomocné síly z oblasti průmyslu, obchodu zdravotnictví a techniky, ti, kdo hledají práci i ti, kdo se chtějí po dlouhé přestávce vrátit do zaměstnání, naleznou díky práci na dobu určitou s firmou ARWA atraktivní pracovní místa na plný i částečný úvazek.

ARWA nabízí studujícím, žačkám a žákům, kteří dovršili 18. rok života, během studijního volna, respektive o prázdninách nebo jako vedlejší zaměstnání zajímavá zaměstnání v nejrůznějších oblastech.

Krátké vysvětlení práce na dobu určitou

Práce na dobu určitou je v Německu regulována prostřednictvím Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG, zákon o pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku). V případě pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku – jak se práce na dobu určitou oficiálně nazývá – dává personální agentura k dispozici pracovní výkon svých zaměstnankyň a zaměstnanců na omezené časové období jiným podnikům. Předpokladem je platně uzavřená pracovní smlouva mezi personální agenturou a zaměstnancem.

Výhody pro zaměstnance:

  • Rychlejší a nebyrokratické nové nebo opětné nastoupení do profesního života
  • Pevný pracovní poměr se sociální záchrannou sítí podle zákonné předlohy
  • Sbírání profesních zkušeností a prohloubení profesních znalostí
  • Na přání časově omezené překlenutí životních údobí bez práce

Vaše záruka

Při výběru vhodné personální agentury jako zaměstnavatele se doporučuje vsadit na solidní a zkušený podnik, který disponuje tarifní zárukou (na základě sazebníku iGZ-DGB) a časově neomezeným povolením pro živnostenské pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku.

Práce na dobu určitou s firmou ARWA – takto to funguje

Pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku je založeno na smluvních vztazích mezi třemi stranami. Nejprve se zpravidla uzavře pracovní smlouva na dobu neurčitou mezi personální agenturou a zaměstnancem. Při tom personální agentura – jako u všech řádných pracovních smluv – převezme všechny relevantní pracovně a sociálně právní povinnosti zaměstnavatele. Zaměstnanec může být činný pouze v podniku zákazníka. Za tímto účelem uzavře personální agentura s pověřujícím podnikem tak zvanou „smlouvu o pronajímání pracovníků k výkonu práce jinému podniku“ (AÜV).