Tutaj widać dwie osoby podczas podawania sobie rąk w siedzibie głównej ARWA Personaldienstleistungen GmbH

Kodeks postępowania

Zachowanie sprawdzonych metod i jednocześnie otwartość na nowe pomysły, to jedna z głównych zasad przedsiębiorstwa. Nieustanna optymalizacja naszych usług na korzyść naszych klientów, długotrwałe utrzymanie i rozwój naszej pozycji na rynku, odpowiedzialne i oparte na szacunku traktowanie naszych pracowników tymczasowych oraz harmonijna współpraca wśród stałej załogi to wartości, które zawsze stoją w centrum naszych działań.

Nasz kodeks postępowania stanowi orientacyjną ramę, która obowiązuje wszystkich pracowników naszego przedsiębiorstwa w takim samym stopniu. Łączy on nasze postulaty w zakresie bezwzględnego przestrzegania prawa i przepisów w ramach działalności biznesowej w kraju i za granicą z wyznaczonymi przez nas wymogami w zakresie nienagannego etycznie postępowania wobec wszystkich osób w ramach przedsiębiorstwa, jak i wobec naszych klientów, dostawców i osób poszukujących pracy.

Bycie pracownikiem firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH oznacza nie tylko nieustanne wspieranie i wzmacnianie sukcesu gospodarczego przedsiębiorstwa poprzez indywidualne zaangażowanie, ale także ponoszenie osobistej odpowiedzialności za przestrzeganie zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Nasze wytyczne są wiążące dla wszystkich pracowników firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH.

Nasza kadra zarządzająca ma obowiązek dawania przykładu oraz realizowania postulatów w zakresie etycznego i zgodnego z prawem postępowania wobec podległych sobie pracowników. Pracownicy kierowniczego szczebla muszą przy tym zapewnić znajomość obowiązujących zasad postępowania wśród pracowników oraz ich konsekwentne przestrzeganie.

Po prostu dobry personel.

Oferowanie znakomitej obsługi, przekonanie klienta do siebie i elastyczne reagowanie na jego potrzeby, to filozofia, jaką odzwierciedla nasz slogan: „Po prostu dobry personel.” Jesteśmy zadowoleni dopiero wówczas, gdy wykonamy świetną robotę. Szczególnie ważne jest dla nas, aby w odpowiednim czasie rozpoznać potrzeby naszych klientów, w miarę możliwości przewyższać oczekiwania wobec idealnie dopasowanej usługi oraz uwzględniać i rozwijać wszystkie aspekty związane z udoskonalaniem jakości obsługi.

Jako usługodawca ukierunkowany na współpracę jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec naszych klientów i wiemy, że nie możemy zawieść pokładanego w nas zaufania. Dlatego realizując nasze usługi i zatrudniając pracowników tymczasowych w przedsiębiorstwach klientów dbamy o bezwzględne przestrzeganie istniejących zasad i przepisów.

Realizacja celów przedsiębiorstwa

Jako ukierunkowane na sukces i działające w konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwo dążymy do tego, aby wszyscy pracownicy aktywnie współdziałali przy osiąganiu wyznaczonych celów ekonomicznych. Dlatego dbamy o to, aby powierzone zadania były obsługiwane i realizowane tylko przez wyznaczone osoby, dzięki czemu przez cały czas spełniamy nasz postulat wysokiej jakości naszych usług.

Występujące niezgodności w ramach procesów wewnętrznych lub przy realizacji oczekiwań klienta są otwarcie komunikowane wszystkim zainteresowanym osobom przy jednoczesnym poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań. Na pierwszym planie jest przy tym zawsze ostateczne rozwiązanie sytuacji bez subiektywnie umotywowanych wniosków. Na konstruktywną krytykę reagujemy merytorycznie i bez uprzedzeń. Odrzucamy jednak ogólnikowe zarzuty i postawę konfrontacyjną.

Zasady integralności i szacunku

Prawość przy wykonywaniu wszystkich naszych zadań, szacunek i uczciwość wobec naszych klientów, pracowników, pracowników tymczasowych, dostawców oraz konkurentów postrzegamy jako jeden z filarów udanej działalności biznesowej. Nieustannie przyglądamy się przy tym krytycznie naszym własnym działaniom, aby rozpoznać i wyeliminować ewentualne słabe punkty w ramach zdefiniowanych przez nas reguł.

Indywidualność każdego człowieka, jego pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną traktujemy jako istotne elementy aktywnej różnorodności w demokratycznym i liberalnym społeczeństwie. Tę różnorodność, o ile nie stoi ona w konflikcie z istniejącymi przepisami ani nie ogranicza w bezprawny sposób indywidualnej wolności innych, należy bezwzględnie respektować i chronić przed wrogością, zniewagą czy dyskryminacją.

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w miejscu pracy

Aby móc zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszym pracownikom wewnętrznym podczas ich codziennej pracy na rzecz naszych klientów oraz naszych pracowników tymczasowych, dbamy o bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów ustawowych i regulacji zrzeszeń zawodowych w zakresie bezpieczeństwa pracy. Jako świadomy swojej odpowiedzialności pracodawca zwracamy szczególną uwagę na to, aby przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz gwarantowane w ustawie zasadniczej zasady zatrudnienia naszych pracowników tymczasowych były przestrzegane przez naszych klientów.

Relacje biznesowe z klientami, dostawcami i konkurencyjnymi przedsiębiorstwami

Relacje z naszymi partnerami biznesowymi lub konkurencyjnymi przedsiębiorstwami zawsze opierają się na zaufaniu, wzajemnym szacunku i uczciwości. Aby zachować te podstawy, decyzje biznesowe w ramach całego przedsiębiorstwa nie mogą opierać się na interesie prywatnym ani indywidualnych korzyściach. Bezwzględne przestrzeganie wszystkich przepisów oraz etyczne postępowanie w ramach naszych relacji biznesowych postrzegamy przy tym jako oczywistość.

Przy wszystkich naszych przedsięwzięciach biznesowych lub kontaktach z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami odrzucamy jakąkolwiek formę aktywnej lub pasywnej korupcji. Nie akceptujemy także takiego postępowania, gdy przedstawiane nam są oferty partnerów biznesowych lub konkurencyjnych przedsiębiorstw. Jeżeli pracownicy naszego przedsiębiorstwa przy otrzymywaniu prezentów, zaproszeń lub innych oferowanych korzyści ze strony naszych partnerów biznesowych lub konkurencyjnych przedsiębiorstw nie są pewni, czy mają do czynienia z nieakceptowalnym pod względem etycznym zachowaniem, kontaktują się oni z odpowiednim działem prawnym w celu wyjaśnienia określonej sytuacji.

Przetargi publiczne

W celu zapewnienia uczciwej konkurencji wszyscy pracownicy ARWA Personaldienstleistungen GmbH uczestniczący w procedurach przetargowych z sektora publicznego są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania istniejących przepisów i regulacji w celu zapobiegania niedozwolonym wpływom.

Ochrona danych

Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów zakresie ochrony danych i w ramach wszystkich swoich procesów organizacyjnych dba o staranne i odpowiedzialne traktowanie wrażliwych danych klientów, dostawców i indywidualnych osób. Wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z klientami, dostawcami lub osobami indywidualnymi, konsekwentnie przestrzegają obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych.

Realizacja zasad w przedsiębiorstwie

Realizowanie i monitorowanie wymienionych powyżej standardów jest zapewnione w ramach wewnętrznej strategii odpowiedzialności społecznej oraz odpowiednich procedur wewnętrznych. Utworzono wewnętrzny system powiadamiania o naruszeniach tych standardów społecznych. Pracownicy, którzy zgłaszają takie informacje, nie mogą być z tego powodu dyskryminowani ani karani. Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH oraz jej partnerzy biznesowi są zgodni co do tego, że realizacja standardów społecznych może w każdym momencie zostać poddana kontroli przez niezależnego audytora.

Kodeks postępowania w mediach społecznościowych

  • Radykalne, obraźliwe seksualnie, pornograficzne lub rasistowskie wypowiedzi są zabronione.
  • Wzywanie do popełnienia wszelkiego rodzaju czynów zabronionych wobec osób, instytucji lub przedsiębiorstw jest zabronione w naszych kanałach w mediach społecznościowych.
  • Na naszych stronach nie publikujemy spamu, łańcuszków internetowych ani podobnych komunikatów reklamowych.
  • Nie ujawniamy danych osobowych ani prywatnych, dotyczących nas lub innych osób. Każdy może zobaczyć umieszczone wpisy.
  • Przestrzegamy prawa osób trzecich (np. prawo autorskie) i publikujemy tyko takie treści, co do których posiadamy odpowiednie prawa użytkowania.
Czy masz pytania?Porozmawiaj z nami na czacie!
Wystarczy jedno kliknięcie do aplikacji.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój adres e-mail.
Zaloguj się przez swój profil na Xing.
Zaloguj się przez swój profil na LinkedIn.
Zaloguj się przez swój profil na Facebooku.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój kod pocztowy.
Podaj swoją miejscowość.
Wybierz kraj.
Przy wyborze tej opcji należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania. Prosimy o wyrozumiałość. Proszę wybrać język.
Dozwolone są następujące formaty plików: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% Oczekuje... Błąd podczas przesyłania, spróbuj ponownie! {{fileExtension(file.name)}} Format pliku nie jest obsługiwany! {{file.retryCountMax + 1}}x Błąd podczas transferu. Możliwe, że ten plik jest uszkodzony. Pliki {{fileExtension(file.name)}} są nieaktualne Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Proszę spróbować ponownie załadować tę stronę
{{numSupported}} z {{maxCount}} plików
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Proszę poczekać, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie załadowane i ponownie wysłać formularz.
Proszę wybrać co najmniej jeden ważny plik do przesłania.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
Proszę zaakceptować Rozszerzone Przetwarzanie Danych dla Kandydatów
* pole obowiązkowe
Wystarczy jedno kliknięcie do aplikacji.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój kod pocztowy.
Podaj swoją miejscowość.
Wybierz kraj.
Przy wyborze tej opcji należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania. Prosimy o wyrozumiałość. Proszę wybrać język.
Dozwolone są następujące formaty plików: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% Oczekuje... Błąd podczas przesyłania, spróbuj ponownie! {{fileExtension(file.name)}} Format pliku nie jest obsługiwany! {{file.retryCountMax + 1}}x Błąd podczas transferu. Możliwe, że ten plik jest uszkodzony. Pliki {{fileExtension(file.name)}} są nieaktualne Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Proszę spróbować ponownie załadować tę stronę
{{numSupported}} z {{maxCount}} plików
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Proszę poczekać, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie załadowane i ponownie wysłać formularz.
Proszę wybrać co najmniej jeden ważny plik do przesłania.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
Proszę zaakceptować Rozszerzone Przetwarzanie Danych dla Kandydatów
* pole obowiązkowe
Szukasz nowych pracowników?
Wyślij do nas swoje zapytanie o pracowników!
Podaj nazwę swojej firmy.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój adres e-mail.
Podaj swoją stronę internetową.
Wybierz oddział ARWA.
Podaj miejsce pracy pracownika.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
* pole obowiązkowe
Obróć swoje urządzenie mobilne Powiększ okno przeglądarki