Tutaj widać potencjalnego kandydata ARWA, który konsultuje się z wewnętrznym pracownikiem ARWA Personaldienstleistungen GmbH podczas wypełniania ankiety

Ochrona danych

W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować użytkowników i osoby odwiedzające naszą stronę internetową o przetwarzaniu, celu i zakresie gromadzenia danych osobowych.

Zasadniczo korzystanie ze strony internetowej firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z dodatkowych usług naszego przedsiębiorstwa dostępnych przez naszą stronę internetową, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli nie istnieje podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych, zasadniczo prosimy osobę, której dane dotyczą, o udzielenie odpowiedniej zgody. Przetwarzanie danych następuje zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), wyłącznie w celu realizacji celów umownych, na postawie udzielonych zgód lub przepisów ustawowych. Ponadto informujemy osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi wykorzystania danych użytkowników.

Jako administrator odpowiedzialny za ochronę danych stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie możliwie kompleksowej ochrony danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej. Jednak zasadniczo przenoszenie danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zapewnić całkowitego bezpieczeństwa.

Akceptacja polityki prywatności

Zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym korzystanie z serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego lub przesyłając swoje dane użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie.

1. Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu przepisów jest:

ARWA Personaldienstleistungen GmbH
Hauptverwaltung
Am Hahnenbusch 4
55268 Nieder-Olm
Niemcy

+49 (0)6136 9 20 10-1
zentrale@arwa.de

1.1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych administratora jest dostępny pod adresem:

Andreas Braun
BRAUN Unternehmensdienstleistungen
Datenschutz-Center Schifferstadt
Lillengasse 8A
67105 Schifferstadt
Rufnummer: +49 (0)1520 609 5292
datenschutz[at]arwa.de

2. Przedmiot ochrony danych

Przedmiotem ochrony danych są dane osobowe.

Zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) dane osobowe to wszystkie pojedyncze informacje dotyczące osobistych lub rzeczowych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. RODO dodatkowo definiuje „dane osobowe” jako wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna jest traktowana jako możliwa do zidentyfikowania, jeżeli można ją rozpoznać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do znacznika identyfikacyjnego, jak nazwisko, do numeru identyfikacyjnego, do danych lokalizacji lub do znacznika online.

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Informacje ogólne dotyczące gromadzenia danych

Niniejsza strona internetowa z każdym jej otwarciem przez osobę, której dane dotyczą, lub przez zautomatyzowany system rejestruje szereg danych ogólnych i informacji.

Gromadzeniem są objęte następujące dane:

 • Informacje o typie i wersji przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych dla użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina korzystania ze strony
 • Strony internetowe, z których system użytkownika trafił na naszą stronę internetową
 • Strony internetowe, które zostały otwarte przez użytkownika poprzez naszą stronę

Te dane ogólne i informacje są zapisywane w plikach logów serwera internetowego. Zapisywane mogą być informacje o używanych typach przeglądarki i wersjach, systemie operacyjnym stosowanym przez system uzyskujący dostęp, stronie internetowej, z której system uzyskujący dostęp trafił na naszą stronę (tak zwany Referrer), podstronach, które są przekierowywane na naszą stronę internetową poprzez system uzyskujący dostęp, dacie i godzinie dostępu do strony internetowej, adresie protokołu internetowego, dostawcy usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz inne podobne dane i informacje służące ochronie przed zagrożeniami w razie ataków na nasze systemy informatyczne.

W ramach korzystania z tych ogólnych danych i informacji nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. Nie mamy możliwości przyporządkowania tych danych do żadnych określonych osób. Nie jest dokonywana agregacja tych danych z innymi źródłami danych. Informacje te są niezbędne dla prawidłowego udostępniania treści naszej strony internetowej, optymalizacji treści strony internetowej oraz jej reklamy, zapewnienia trwałości funkcjonalności naszych systemów informatycznych oraz technicznych na naszej stronie internetowej oraz udostępniania organom ścigania karnego informacji wymaganych w celu ścigania karnego w razie ataku cybernetycznego. Dlatego te gromadzone w sposób anonimowy dane i informacje są analizowane pod kątem statystycznym oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie, aby móc zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane plików logów serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą. Po dokonaniu analizy statystycznej dane są usuwane.

3.1. Udostępnianie strony internetowej

Użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania informacji o swojej osobie. Zapisujemy jedynie dane dostępowe bez odniesienia do osoby, na przykład nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika oraz stronę internetową, z której użytkownik nas odwiedził lub nazwę wywołanego pliku.

Dane te są gromadzone w plikach logów serwera w celach statystycznych, tam zapisywane i analizowane wyłącznie w celu optymalizacji naszej oferty. Nie następuje łączenie tych pseudonimizowanych danych z danymi osobowymi użytkownika.

Nie zapisujemy innych danych osobowych.

Jeżeli oprogramowanie naszej strony internetowej wymaga od przeglądarki użytkownika wczytania danych z serwerów obsługiwanych przez podmioty trzecie, nie uczestniczymy w tych transmisjach danych.

Dane osobowe są gromadzone jedynie wówczas, gdy użytkownik poda nam je dobrowolnie w celu realizacji umowy. Usunięcie konta kandydata jest możliwe w każdej chwili. Usunięcia konta można dokonać poprzez przesłanie wiadomości na dane kontaktowe podane poniżej. Zapisujemy i wykorzystujemy dane podane przez użytkownika w celu realizacji umowy. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostają zablokowane z uwzględnieniem terminów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego, a po upływie tych terminów są one usuwane, jeżeli użytkownik nie wyraził jednoznacznej zgody na dalsze wykorzystanie jego danych lub z naszej strony nie zostało zastrzeżone dozwolone przepisami dalsze wykorzystanie danych, o czym informujemy poniżej.

 

3.2. Stosowanie plików cookie

Strona internetowa firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH stosuje pliki cookie i tak zwane flash cookie (zwane także Flash Local Shared Objects) także podmiotów trzecich. Plik cookie to niewielki plik danych zapisywany w urządzeniu użytkownika (np. w komputerze, na tablecie lub smartfonie), gdy przegląda on nasze strony internetowe. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam lub naszym przedsiębiorstwom partnerskim rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty (tzw. stałe pliki cookie).

Wiele plików cookie zawiera tak zwane ID pliku cookie. ID pliku cookie to jednoznaczny znacznik takiego pliku. Składa się on z ciągu znaków umożliwiającego przypisanie stron internetowych i serwerów do określonej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odróżnienie przez odwiedzane strony internetowe i serwery indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek zawierających inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki jednoznacznemu ID pliku cookie. Plik cookie może zawierać tylko takie informacje, które są przesyłane do komputera użytkownika – nie umożliwia on odczytania prywatnych danych. W przypadku zaakceptowania przez użytkownika plików cookie na naszej stronie nie mamy dostępu do jego informacji osobistych, ale pliki cookie umożliwiają zidentyfikowanie jego komputera.

Jeżeli użytkownik – po wyświetleniu naszej informacji dotyczącej stosowania plików cookie oraz przeprowadzania analizy zachowania użytkowników na naszej stronie startowej – (I) korzysta z naszej oferty online oraz (II) w ustawieniach swojej przeglądarki zaakceptuje stosowanie plików cookie, oznacza to dla nas, iż chce on korzystać z naszych produktów i usług i wyraża w tym celu zgodę na stosowanie plików cookie, usług oraz innych rozwiązań technologicznych.

Pliki cookie mogą być stosowane, aby (I) rozpoznać użytkownika podczas kolejnej wizyty w naszym serwisie online, (II) przedstawiać na stronach internetowych naszego serwisu online lub naszych partnerów treści dostosowane do zainteresowań użytkownika (wśród nich reklama online), (III) uwzględnić preferencje użytkownika, (IV) przeprowadzać badania i diagnozy służące optymalizacji naszych treści, produktów oraz usług lub (V) zwiększyć bezpieczeństwo danych użytkowników. W tym celu stosowane są własne pliki cookie a także pliki podmiotów trzecich.

Większość przeglądarek (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, itp.) standardowo akceptuje pliki cookie. Użytkownik może jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak aby otrzymywać informację o zapisywaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub zawsze. Strony pomocy większości przeglądarek podają informacje, w jaki sposób można ustawić przeglądarkę zgodnie ze swoimi preferencjami. Ponadto z reguły informują one także o tym, co należy zrobić, aby przeglądarka informowała użytkownika o otrzymaniu nowego pliku cookie oraz o tym, jak można dezaktywować lub usunąć wszystkie otrzymane pliki cookie. Podobne funkcje (np. pliki flash cookie), wykorzystywane przez tak zwane dodatki do przeglądarek, można wyłączyć lub usunąć poprzez zmianę ustawień dodatków przeglądarki lub poprzez stronę internetową producenta dodatku do przeglądarki. Jednak wyraźnie informujemy, że niektóre funkcje na naszych stronach internetowych mogą być niedostępne, a niektóre strony internetowe mogą być nieprawidłowo wyświetlane, jeżeli pliki cookie zostaną wyłączone.

3.3. Formularz kontaktowy i kontakt poprzez pocztę elektroniczną

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy używany w celu nawiązania kontaktu w formie elektronicznej (np. w ramach oferty pracy). Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, wówczas dane podane w formularzu są do nas przekazywane i zapisywane. Dane te obejmują:

 • Nazwę
 • Adres e-mail
 • Temat / wiadomość

Dodatkowo w chwili wysyłania wiadomości zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina rejestracji

W celu przetwarzania danych w ramach operacji wysłania uzyskiwana jest zgoda użytkownika i następuje wskazanie na niniejszą politykę prywatności.

Alternatywnie możliwe jest nawiązanie kontaktu za pomocą podanego adresu e-mail. W takim przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika podane w wiadomości e-mail.

Żadne dane nie są przy tym przekazywane podmiotom trzecim. Wykorzystujemy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz, jeżeli zapytanie dotyczy stosunku umownego lub jeżeli wyniknie z niego stosunek umowny, w celu zainicjowania i realizacji stosunku umownego (§ 28 ust. 1 zd. nr 1, 2 BDSG poprzednia wersja; art. 6 ust. 1 a, b, f RODO). Jeżeli użytkownik jest już naszym pracownikiem lub stanie się nim w przyszłości, możemy gromadzić, zapisywać, zmieniać i przekazywać dane w celu ustanowienia, realizacji lub zakończenia stosunku umownego, bez konieczności uzyskania jego zgody oraz dopóki zezwalają nam na to przepisy.

W innych przypadkach, czyli także wówczas, gdy stosunek umowny nie doszedł jeszcze do skutku, przechowujemy dane użytkownika nie dłużej niż 2 lata, lub dłużej, jeżeli obligują nas do tego przepisy. Użytkownik ma prawo do sprzeciwu w odniesieniu do danych przekazanych nam przez formularz kontaktowy ze skutkiem na przyszłość. Prawo do sprzeciwu można zrealizować poprzez przesłanie nam wiadomości.

4. Przekazywanie danych osobowych

Bez oddzielnej zgody użytkownika jego dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu ustanowienia, realizacji lub zakończenia stosunku zobowiązaniowego opartego na czynnościach prawnych lub podstawach podobnych do czynności prawnych. Jeżeli użytkownik złoży oddzielne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie i przekazanie danych osobowych, wówczas możliwe jest także przekazanie danych osobowych do wymienionych w nim odbiorców.

Jeżeli w ramach przetwarzania danych na zlecenie dane osobowe są przekazywane usługodawcom, także oni są objęci zobowiązaniami RODO / BDSG oraz innych mających zastosowanie przepisów ustawowych. Przetwarzanie danych wyłącznie na podstawie zlecenia jest zapewnione poprzez zawarcie spełniających wymogi RODO porozumień w zakresie przetwarzania na zlecenie.

wykraczające przekazywanie danych osobowych kandydatów/pracowników osobom trzecim nie następuje. Jeżeli jesteśmy zobowiązani ustawowo, postanowieniem sądowym lub na podstawie wykonalnego zarządzenia urzędowego, przekazujemy dane osobowe użytkowników podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji. Ponadto przekazujemy dane osobowe użytkowników podmiotom trzecim, jeżeli przekazanie jest konieczne, aby móc zrealizować istniejące porozumienia lub nasze prawa i roszczenia wynikające ze stosunków zobowiązania istniejących z użytkownikiem lub aby chronić prawa innych użytkowników i/lub podmiotów trzecich.

Bez zgody użytkownika nie wykorzystujemy gromadzonych danych w celach reklamowych, w celu przeprowadzania badań rynkowych i badań opinii publicznej.

5. Cel

Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH gromadzi dane w następujących celach:

 • Udostępnianie strony internetowej
 • Wsparcie klienta i komunikacja z kandydatem/pracownikiem (np. poprzez reakcję na zapytania, pytania i komentarze)
 • Obsługa skarg związanych z naszymi usługami
 • Udostępnianie narzędzia do składania aplikacji online
 • Informowanie o określonych akcjach, imprezach branżowych, programach, ankietach oraz innych ofertach i działaniach reklamowych
 • Analiza i optymalizacja usług, strony internetowej; oraz przeprowadzanie czynności związanych z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, rewizją gospodarczą, wystawianiem faktur, uzgadnianiem kont i postępowaniem upominawczym
 • Ochrona przed oszustwem, roszczeniami o świadczenie i innymi zobowiązaniami oraz ich wykrywanie i zapobieganie im
 • Przestrzeganie obowiązującego prawa i naszych wytycznych

Ponadto za pomocą plików cookie oraz innych automatycznych procesów wykorzystujemy zgromadzone informacje do następujących celów:

 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Diagnozowanie problemów technicznych oraz związanych z obsługą klienta
 • Zarządzanie stroną internetową i jej optymalizacja

6. Podstawa prawna

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie odpowiedniego uprawnienia. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie udzielonej zgody, wówczas podstawa prawna istnieje zgodnie z art. 6 A ust. 1 litera a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, np. w ramach wykonywania usługi, wówczas przetwarzanie następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dotyczy to także czynności przedumownych, które mogą być przykładowo konieczne w ramach zapytań. Jeżeli jesteśmy objęci zobowiązaniem prawnym do przetwarzania danych, jak na przykład w ramach spełniania zobowiązań podatkowych, wówczas przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 litera c RODO. Jeżeli w grę wchodzą potrzeby istotne dla życia osoby, przykładowo w razie poważnego naruszenia nietykalności cielesnej, wówczas niezbędne dane mogą być przykładowo przekazywane lekarzowi lub szpitalowi zgodnie z art. 6 ust. 1 litera d RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zachowania uprawnionych interesów naszego przedsiębiorstwa lub podmiotu trzeciego, oraz o ile interesy, prawa podstawowe i wolności podstawowe osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego, wówczas dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium definiującym okres przechowywania danych osobowych jest ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są standardowo usuwane, jeżeli nie są one już niezbędne w celu realizacji umowy lub zawarcia umowy.

Jeżeli w ramach gromadzenia danych (np. na podstawie oświadczenia o wyrażeniu zgody) nie podano wyraźnego Czas przechowywania dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą one już potrzebne dla realizacji celu przechowywania, chyba że usunięciu stoją na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania (np. obowiązki przechowywania wynikające z przepisów prawa handlowego i podatkowego). Po ustaniu celu przechowania lub po upływie terminu przechowywania nałożonego przez właściwy urząd usuwamy lub blokujemy dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. Specjalna polityka prywatności w odniesieniu do składania aplikacji online

Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych użytkowników („dane”) w związku z realizowanymi przez nas usługami w zakresie zasobów ludzkich. Dane użytkowników są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie ochrony danych.

8.1. Gromadzenie danych

W ramach składania aplikacji online oferujemy możliwość przekazania do nas swojej aplikacji bez rejestracji lub z rejestracją. W ramach realizacji procedury składania aplikacji online gromadzone są następujące kategorie danych:

 • Dane podstawowe (np. nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu)
 • Preferencje (dotyczące pracy) np. dziedzina zawodowa, forma zatrudnienia, miejsce zatrudnienia, dostępność itp.
 • Wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności
 • Dokumenty aplikacyjne (np. świadectwa, referencje, życiorys, zdjęcie)
 • Dane dotyczące korzystania lub dane użytkownika (np. adres IP, nazwa wywołanego pliku, data i godzina wywołania, przesłana ilość danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa i domena wysyłająca zapytanie)

Te oznaczone znakiem * pola obowiązkowe wymagają podania informacji, które są niezbędne w celu obsługi kandydatury użytkownika w ramach procesu rekrutacji oraz w celu szybkiego skontaktowania się z użytkownikiem.

W przypadku użytkowników, którzy się zarejestrują, firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH gromadzi dodatkowe dane osobowe użytkownika, które poda on w ramach rejestracji, w celu zainicjowania i ew. realizacji umowy, Są to niezbędne dane – jak zwrot, nazwisko, adres i adres e-mail użytkownika, numer telefonu oraz informacje dotyczące wykształcenia i dodatkowych szkoleń; doświadczenia zawodowego; umiejętności w rozumieniu kwalifikacji dodatkowych; preferencji dotyczących zatrudnienia z podaniem dziedziny zawodowej oraz preferowanego miejsca pracy itp. Pozostałe informacje kandydat podaje wyłącznie jako informacje opcjonalne.

Dostęp do konta użytkownika jest możliwy tylko po wprowadzeniu adresu e-mail użytkownika oraz indywidualnego hasła. Dlatego użytkownicy powinni zawsze traktować poufnie swoje dane dostępowe i zamknąć okno przeglądarki po zakończeniu komunikacji z firmą ARWA Personaldienstleistungen GmbH, w szczególności gdy komputer jest używany także przez inne osoby.

Wszystkie dane gromadzone przez firmę ARWA Personaldienstleistungen GmbH są przesyłane w Internecie w sposób zaszyfrowany za pomocą protokołu Secure Socket Layer (SSL) lub TLS.

Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH informuje, iż transmisja danych w internecie (np. w ramach komunikacji pocztą elektroniczną) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na naszą usługę składania aplikacji online, może przesłać swoją aplikację pocztą elektroniczna lub w formie papierowej pocztą tradycyjną, zachowując przy tym takie same szanse. Aplikacje te będziemy sprawdzać tylko jeden raz (art. 6 ust. 1 a, b RODO).

8.2. Cel

Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH wykorzystuje dane osobowe użytkownika, aby na podstawie jego aplikacji sprawdzić jego kandydaturę pod kątem ew. zainicjowania stosunku pracy pod kątem przydatności kandydata oraz aby nawiązać z nim osobisty kontakt (art. 6 ust. 1 a, b RODO).

Ponadto są one przetwarzane w celu przestrzegania przepisów ustawowych i regulacji, na przykład prawa pracy, prawa podatkowego i socjalnego oraz międzynarodowych regulacji w zakresie sankcji (np. dyrektywa antyterrorystyczna UE).

8.3. Zakres gromadzenia i przechowywania danych oraz przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. a) Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH gromadzi i przechowuje dane samodzielnie. Dane użytkowników nie są sprzedawane ani udostępniane innym nieuprawnionym podmiotom trzecim.
 2. b) Jeżeli kandydatura użytkownika zostanie przyjęta, wówczas podane dane mogą zostać wykorzystane w celu obsługi kadrowej i administracyjnej w ramach zatrudnienia. Aplikacje złożone online są opracowywane i analizowane wyłącznie przez właściwych pracowników firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH. Wszyscy pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do danych użytkowników.
 3. c) W celu zainicjowania i realizacji umowy użytkownicy muszą podać dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu utworzenia i korzystania z konta oraz obsługi procesu rekrutacji. Przekazanie danych osobowych użytkownika na rzecz klienta firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH następuje w sytuacji, gdy jest to konieczne w celu pośredniczenia w świadczeniu usług oraz użytkownik wyraził na to zgodę. Konieczność wynika z uzgodnionego wspólnie profilu działalności i kompetencji oraz gdy pośrednictwo w odniesieniu do klienta firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH wydaje się być możliwe. Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH gwarantuje, iż przekazuje klientowi dane w formie ograniczonej do zakresu niezbędnego w procesie rekrutacji. W ramach swojego konta użytkownik sam decyduje, dla którego obszaru usług w zakresie zasobów ludzkich chce on pozostawać do dyspozycji.
 4. d) Jeżeli użytkownik bierze udział w działaniach wspierających i projektach kwalifikacyjnych na rzecz ARWA Personaldienstleistungen GmbH (np. organizowanych przez agencję pracy), wówczas firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH jest uprawniona do przekazywania danych osobowych tym instytucjom i podmiotom trzecim, o ile jest to niezbędne dla przewidzianego celu i/lub nakazane przepisami.
 5. e) Podmioty trzecie, działające na zlecenie ARWA Personaldienstleistungen GmbH, które wykonują dla nas określone zadania na podstawie naszych poleceń, mogą mieć dostęp do danych osobowych jako podmioty przetwarzające. Przykładowo są to usługodawcy w zakresie IT, którzy realizują zadania w zakresie hostingu, zarządzania bazą danych, zarządzania stroną internetową, usług związanych z utrzymaniem systemów, analiz internetowych oraz obsługi wpływających zapytań i analizy danych. Firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH wymaga od podmiotów trzecich, które wykonują te usługi, aby wdrożyły one i realizowały działania zabezpieczające mające na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa powierzonych nam przez użytkowników danych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i uzgodnieniami umownymi.

8.4. Przechowywanie

 1. a) W razie podjęcia stosunku pracy z użytkownikiem umieszczamy jego dane osobowe podane w aplikacji w aktach osobowych i przechowujemy je przez okres trwania stosunku pracy oraz zgodnie z wykraczającymi ponadto ustawowymi terminami przechowywania (art. 6 ust. 1 a, b RODO). Przed zawarciem stosunku pracy ponownie poinformujemy użytkownika o naszych konkretnych zasadach wykorzystania danych w ramach stosunku pracy.
 2. b) Na wypadek, gdyby kandydatura użytkownika nie mogła zostać uwzględniona w danym momencie, będziemy przechowywać przekazane przez niego dane przez okres do 6 miesięcy w celu udzielenia odpowiedzi na potencjalne pytania związane z jego kandydaturą i jej odrzuceniem.

8.5. Przyjęcie do puli kandydatów

Jeżeli kandydatura użytkownika nie zostanie uwzględniona w ramach aktualnego procesu rekrutacji, możliwe jest, że zaproponujemy użytkownikowi, iż zachowamy jego aplikację w ramach „puli kandydatów”, aby w kolejnych miesiącach uwzględniać ją w przypadku dostępnych miejsc pracy. W takim przypadku poinformujemy o tym uprzednio użytkownika i poprosimy go o wyrażenie zgody. Bez zgody użytkownika jego dokumenty nie zostaną umieszczone w puli kandydatów.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na umieszczenie jego aplikacji w puli kandydatów, oznacza to, iż udostępnia on nam swoje dane osobowe w celu przyszłego poszukiwania odpowiedniego miejsca pracy.

Dane użytkownika zostaną umieszczone w puli kandydatów na okres 12 miesięcy. Dane te będą wykorzystywane przez odpowiednich pracowników działu personalnego firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH. W razie pojawienia się miejsca pracy pasującego do kandydatury użytkownika, pracownicy działu personalnego firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH mogą przekazać jego dane także do odpowiedniego przedsiębiorstwa. Wyrażając swoją zgodę użytkownik zgadza się także, aby pracownicy działu personalnego firmy ARWA Personaldienstleistungen GmbH kontaktowali się z nim w celu rekrutacji. Obowiązują wszystkie pozostałe regulacje w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych wynikające z niniejszej polityki prywatności.

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na umieszczenie jego aplikacji w puli kandydatów ze skutkiem na przyszłość i bez podawania przyczyn.

Ponadto ma on w każdej chwili prawo do wycofania swojej aplikacji oraz wezwania nas do usunięcia jego danych.

9. Pozostałe informacje dotyczące polityki prywatności / analizy strony internetowej

9.1. Stosowanie i wykorzystanie Google Analytics oraz funkcji reklamowych Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował z tą stroną internetową elementy Google Analytics oraz funkcji reklamowych Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieciowej. Analiza sieciowa polega na rejestrowaniu, gromadzeniu i analizowaniu danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieciowej rejestruje między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na daną stronę internetową (tak zwany Referrer), na jakie podstrony danej strony internetowej użytkownik wchodził lub jak często i przez jaki okres dana podstrona była oglądana. Analiza sieciowa jest stosowana głównie w celu optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem elementu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Administrator stosuje w ramach analizy sieciowej za pomocą Google Analytics dodatek „_gat._anonymizeIp”. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisało umowę.

Celem elementu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników na naszej stronie internetowej. Pozyskane dane i informacje Google wykorzystuje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, aby opracowywać dla nas raporty online dotyczące aktywności na naszych stronach internetowych, a także aby realizować inne usługi związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza pliki cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Powyżej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Stosowanie plików cookie ma na celu umożliwienie analizy korzystania z naszej strony internetowej. Podczas każdej wizyty na poszczególnych stronach niniejszej strony internetowej prowadzonej przez administratora oraz posiadającej zintegrowany element Google Analytics przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona przez element Google Analytics o przekazywanie danych do Google w celu analizy internetowej. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje informacje dotyczące danych osobowych, jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które służą Google między innymi do śledzenia pochodzenia osób odwiedzających stronę oraz kliknięć, co z kolei umożliwia rozliczanie prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są informacje osobowe i cechy demograficzne (płeć i wiek) oraz zainteresowania, przykładowo czas wizyty, miejsce, z którego nastąpiła wizyta oraz częstotliwość wizyt osoby, której dane dotyczą, na naszej stronie internetowej. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych te dane osobowe włącznie z adresem IP łącza internetowego stosowanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane do firmy Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są zapisywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać stronom trzecim dane osobowe gromadzone w ramach procesów technicznych.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak zostało to opisane powyżej, za pomocą odpowiednich ustawień w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale zablokować umieszczanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej zablokuje także umieszczanie przez Google pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto w każdej chwili możliwe jest także usunięcie umieszczonego już przez Google Analytics pliku cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne programy.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się rejestrowaniu wygenerowanych przez Google Analytics danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google oraz zablokowania takich działań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Wtyczka ta informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że przekazywanie do Google Analytics danych i informacji dotyczących wizyt na stronach internetowych jest zabronione. Instalacja wtyczki do przeglądarki jest traktowana przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w przyszłości usunięty, sformatowany lub przeinstalowany, użytkownik musi ponownie zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeżeli wtyczka do przeglądarki zostanie odinstalowana lub wyłączona przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną osobę, której można przypisać zakres jej działania, istnieje możliwość ponownej instalacji lub aktywowania wtyczki do przeglądarki.

Alternatywą dla wtyczki internetowej, w szczególności w przypadku przeglądarek w urządzeniach mobilnych, jest kliknięcie na ten link w celu wyłączenia działania Google Analytics. Zostanie wówczas pobrany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas wizyty na tej stronie internetowej. Plik cookie opt-out jest aktywny wyłącznie w tej przeglądarce i tylko w odniesieniu do naszej strony internetowej. Jest on zapisywany w urządzeniu użytkownika. Po usunięciu plików cookie w tej przeglądarce należy ponownie pobrać plik cookie opt-out.

Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google podano pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Usługa Google Analytics jest dokładniej objaśniona pod adresem https://www.google.com/intl/pl_pl/analytics/.

9.2. Stosowanie menedżera tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z menedżera tagów Google, domeny nie zawierającej plików cookie, która nie gromadzi danych osobowych.

Narzędzie to umożliwia wprowadzenie „tagów strony internetowej” i zarządzanie nimi poprzez odpowiedni interfejs. Stosowanie menedżera tagów Google umożliwia automatyczne śledzenie, na jaki przycisk, link lub na jaki spersonalizowany obraz użytkownik aktywnie kliknął, aby w ten sposób określić, jakie treści naszej strony internetowej są dla użytkownika szczególnie interesujące.

Narzędzie to służy ponadto do aktywowania innych tagów, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeśli dokonano dezaktywacji na poziomie domeny lub plików cookie, wówczas obowiązuje ona dla wszystkich tagów śledzenia, o ile zostały one wprowadzone przez menedżera tagów Google.

Korzystanie z menedżera tagów Google ma na celu umożliwienie wygodnego i prostego korzystania z naszej strony internetowej? Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

9.3. Stosowanie Google Optimize

Na naszej stronie internetowej stosowane jest narzędzie analizy internetowej i optymalizacji „Google Optimize”, udostępniane przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwane dalej „Google Optimize”). Korzystamy z usługi Google Optimize, aby zwiększyć atrakcyjność, zoptymalizować treści i funkcjonalność naszej strony internetowej poprzez udostępnianie nowych funkcji i treści określonej liczbie naszych użytkowników i przeprowadzanie analizy statystycznej zmian w sposobie korzystania ze strony. Google Optimize to usługa podrzędna Google Analytics (patrz rozdział Google Analytics).

Google Optimize stosuje pliki cookie umożliwiające optymalizację i analizę korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej. Informacje wygenerowane przez te pliki cookie, dotyczące korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Korzystamy z Google Optimize z aktywną anonimizacją adresów IP, w związku z czym adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, aby sporządzać raporty dotyczące testów optymalizacyjnych i aktywności na stronach internetowych oraz aby przygotowywać dla nas inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ponadto użytkownik może zablokować rejestrowanie danych wygenerowanych przez plik cookie i dotyczących korzystania przez niego z naszej strony internetowej (włącznie z adresem IP) przez Google oraz uniemożliwić przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych przez Google podano we wskazówkach dotyczących polityki prywatności Google, dostępnych pod adresem https://www.google.com/policies/privacy.

9.4. Stosowanie Google Maps

Na stronie internetowej wykorzystujemy mapy serwisu Google Maps, aby ułatwić użytkownikom orientację. Google Maps jest usługą firmy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Po otwarciu stron kontaktowych przeglądarka internetowa użytkownika otrzymuje polecenie wczytania niezbędnych funkcji i danych mapy bezpośrednio z serwera firmy Google. Serwery te mogą się znajdować w USA lub w innych krajach na świecie. Nie mamy tutaj żadnych możliwości kontroli i nie otrzymujemy żadnych informacji od firmy Google, czy podczas wizyty na naszej stronie użytkownik korzystał z odpowiednich informacji dotyczących mapy. Nie posiadamy wiedzy, czy firma Google dostarcza użytkownikowi wyłącznie informacje niezbędne pod kątem technicznym, czy zapisuje i analizuje także inne dane dotyczące użytkownika lub jego systemu, np. adres IP, informacje o przeglądarce itp. Firma Google publikuje swoją politykę prywatności (link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html), która dotyczy także usługi Google Maps. W szczególności informujemy, że Google przetwarza następujące kategorie danych: informacje dotyczące urządzenia, adresy IP, ustawienia sprzętowe, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zapytania i URL Referral, pliki cookie, informacje dotyczące lokalizacji. Google może powiązać dane z innymi danymi użytkownika i wykorzystuje dane zgromadzone w ramach usług w celu udostępniania, konserwacji, ochrony oraz optymalizacji usług Google, w celu tworzenia nowych usług oraz w celu ochrony serwisu Google i jego użytkowników. Ponadto Google wykorzystuje te dane, aby oferować użytkownikowi spersonifikowane treści – przykładowo, aby udostępniać mu odpowiednie wyniki wyszukiwania i reklamy. Za pomocą danych gromadzonych przy użyciu plików cookie i innych technologii, jak na przykład znaczniki pikselowe, Google optymalizuje korzystanie przez użytkowników z serwisu oraz poprawia ogólną jakość usług Google. Przykładowo Google umożliwia zapisanie preferowanych przez użytkownika ustawień językowych, aby wyświetlać usługi w wybranym przez użytkownika języku. Zanim Google wykorzysta informacje w innych celach niż wymienione w polityce prywatności Google, firma Google poprosi użytkownika o udzielenie zgody. Na podstawie zgody na procesy przetwarzania danych na zlecenie oraz w oparciu o przepisy prawne Google przekazuje dane także podmiotom trzecim. Ponadto użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych w firmie Google, po zalogowaniu się na koncie Google. Dodatkowo Google przestrzega wielu zobowiązań w zakresie samoregulacji włącznie z porozumieniem Tarcza Prywatności UE-USA, a także odpowiada na skargi.

9.5. Stosowanie pikseli Facebooka

Ta strona internetowa stosuje funkcję remarketingu „Facebook Pixels” firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Facebook”), która umożliwia przetwarzanie danych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Ta aktywna funkcja programu (JavaScript) służy do śledzenia aktywności użytkowników tej strony internetowej, pomiaru skuteczności reklamy oraz prezentowania związanych z zainteresowaniami ogłoszeń reklamowych w ramach wizyty w serwisie społecznościowym Facebook oraz na innych stronach internetowych („reklamy Facebooka”). Za pomocą JavaScript podczas wizyty na stronie tworzone jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Do serwera Facebooka przekazywane są informacje o tym, że użytkownik odwiedził tę stronę internetową, a Facebook przypisuje tę informację do jego indywidualnego konta użytkownika na Facebooku oraz do innych profili. Przypisanie dotyczy różnych urządzeń, co umożliwia sprawdzenie, z jakich urządzeń korzysta dany użytkownik. Podstawę wykorzystania danych stanowi § 28 ust. 1 zd. 1 nr 2 BDSG poprzednia wersja; art. 6 ust. 1 f RODO. Dane są zapisywane i przetwarzane przez Facebooka, co umożliwia połączenie z określonym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane dla własnych celów reklamowych zgodnie ze swoją wytyczną dotyczącą wykorzystania danych (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Przyjmujemy, że informacje pozostają zapisane, dopóki użytkownik nie usunie swojego konta na Facebooku. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez Facebooka, a także praw użytkownika z tym związanych i możliwości ochrony sfery prywatnej można znaleźć we wskazówkach na temat ochrony danych Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. Ustawienia dotyczące sfery prywatnej można zmieniać na swoim koncie na Facebooku. W tym celu należy zalogować się na Facebooku.

9.6. Stosowanie Hotjar

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie Hotjar firmy Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta), aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i optymalizować ofertę na tej stronie internetowej.

Za pomocą technologii Hotjar uzyskujemy lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają oni na których stronach, na jakie linki klikają, co lubią, a czego nie itp.). Pomaga nam to w ukierunkowaniu naszej oferty według informacji zwrotnych od użytkowników. Hotjar stosuje pliki cookie i kody śledzenia, aby gromadzić informacje o zachowaniu naszych użytkowników oraz o ich urządzeniach końcowych (w szczególności adres IP urządzenia (jest rejestrowany i zapisywany tylko w formie zanonimizowanej), wielkości ekranu, typie urządzenia (Unique Device Identifiers), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), języku preferowanym przy wyświetlaniu naszej strony internetowej).

Hotjar zapisuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane ani przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, nie są one także łączone z innymi danymi dotyczącymi poszczególnych użytkowników, Więcej informacji podano w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Istnieje możliwość zablokowania zapisywania przez Hotjar profilu użytkownika oraz informacji o wizycie użytkownika na naszej stronie internetowej, a także instalowania przez Hotjar śledzących plików cookie na innych stronach internetowych poprzez dezaktywację usługi Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

9.7. Stosowanie YouTube

Nasza strona internetowa stosuje filmy YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Operatorem serwisu YouTube jest firma Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Stosowanie filmów w rozszerzonym trybie ochrony danych nie wiąże się z użyciem plików cookie do analizy sposobu korzystania ze strony. Nie są gromadzone dane na temat aktywności użytkownika w celu spersonalizowania oferty filmów. Propozycje filmów opierają się na aktualnym filmie. Filmy odtwarzane w rozszerzonym trybie ochrony danych nie mają wpływu na to, jakie filmy będą proponowane użytkownikowi w serwisie YouTube.

Jeżeli użytkownik kliknie na filmy YouTube umieszczone na naszej stronie internetowej, zostanie on przekierowany do serwisu YouTube. Tam może nastąpić analiza sposobu korzystania na stronie zgodnie z wytycznymi i warunkami korzystania serwisu YouTube. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia on serwisowi YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego indywidualnego profilu. Aby zablokować tę funkcję, użytkownik musi się wylogować ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych użytkownika podano w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

9.8. Stosowanie Google Ads

Korzystamy z oferty Google Ads Words (dawniej Google Adwords). Google Ads to usługa reklamy internetowej. Powstaje w ten sposób możliwość umieszczania ogłoszeń w wynikach wyszukiwania Google oraz w sieci reklamowej Google. Google Ads umożliwia zdefiniowanie określonych słów kluczowych, na podstawie których ogłoszenie wyświetlane jest w wynikach wyszukiwania Google wyłącznie wówczas, gdy użytkownik wyszukuje w wyszukiwarce wyniku związanego ze słowem kluczowym. W sieci reklamowej Google ogłoszenia są umieszczane na związanych tematycznie stronach internetowych na podstawie automatycznego algorytmu i przy uwzględnieniu zdefiniowanych wcześniej słów kluczowych. Celem Google Ads jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklamy związanej z zainteresowaniami.

Operatorem usługi Google Ads jest spółka Google Ireland Limited.

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę poprzez ogłoszenie Google, w systemie informatycznym użytkownika Google umieszcza tak zwany plik cookie konwersji. Wcześniej wyjaśniono, czym są pliki cookie. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie służy do identyfikacji użytkownika. Za pomocą aktywnego pliku cookie konwersji można sprawdzić, czy odwiedzane są określone podstrony na naszej stronie internetowej.

Dane i informacje gromadzone w ramach stosowania plików cookie konwersji są wykorzystywane przez Google w celu tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są przez nas wykorzystywane do ustalania łącznej liczby użytkowników oraz określania skuteczności ogłoszenia i jego optymalizacji na przyszłość. Ani nasze przedsiębiorstwo ani inni reklamodawcy Google Ads nie otrzymują informacji od Google umożliwiających identyfikację użytkownika.

Za pomocą plików cookie konwersji zapisywane są dane osobowe, przykładowo dotyczące stron internetowych odwiedzonych przez użytkownika. Podczas każdej wizyty na naszych stronach internetowych dane osobowe użytkownika, takie jak adres IP i dane łącza internetowego, są przekazywane do firmy Google. Te dane osobowe są zapisywane przez Google. Google może przekazywać te dane stronom trzecim w ramach procesów technicznych.

Użytkownicy mogą w każdej chwili uniemożliwić stosowanie plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej i tym samym trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej zablokuje także umieszczanie przez Google pliku cookie konwersji w systemie informatycznym użytkownika. Ponadto w każdej chwili możliwe jest także usunięcie umieszczonego już przez Google Ads pliku cookie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

W ustawieniach Google dotyczących reklamy, dostępnych pod adresem www.google.de/settings/ads można wyłączyć stosowanie plików cookie lub wykorzystanie identyfikatorów urządzeń przez Google. Alternatywnie można zablokować stosowanie plików cookie przez podmioty trzecie poprzez stronę dezaktywującą Network Advertising Initiative dostępną pod adresem http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp czy też zarządzać wykorzystaniem identyfikatorów urządzeń poprzez ustawienia urządzenia na stronie https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob.

Więcej informacji na temat obowiązujących postanowień w zakresie ochrony danych firmy Google podano pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Remarketing Google Ads

Stosujemy funkcję remarketingu w ramach usługi Google Ads. Funkcja remarketingu umożliwia nam prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej ogłoszeń reklamowych opartych na ich zainteresowaniach na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google.

W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, np. to, jakimi ofertami użytkownik się interesował, aby móc wyświetlać użytkownikom na innych stronach internetowych ukierunkowaną reklamę także po wizycie na naszej stronie. W tym celu Google zapisuje liczbę w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony internetowe w sieci Google. Poprzez tę liczbę określaną jako „plik cookie” rejestrowane są odwiedziny tych użytkowników. Liczba ta służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na konkretnym urządzeniu końcowym, a nie do identyfikacji osoby. Możliwości wyłączenia tej funkcji podano powyżej.

9.9. Stosowanie piksela śledzenia konwersji Indeed

Ta strona internetowa wykorzystuje narzędzie analizy internetowej Indeed (Indeed Ireland Operations, Ltd., 124 St. Stephen’s Green, Dublin 2, Irlandka), aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i optymalizować ofertę na tej stronie internetowej. W celu analizy danych użytkowania przekazywanych przez przeglądarkę użytkownika, dane są gromadzone i analizowane przez Indeed. W celu rejestrowania tych danych użytkownika Indeed może stosować pliki cookie. Ponadto przekazywany jest przypisany do urządzenia użytkownika w określonym momencie adres IP, a także identyfikator przeglądarki. Adres IP jest potrzebny wyłącznie w celu identyfikacji sesji oraz geolokalizacji (do poziomu miasta). Otrzymujemy jedynie statystyczne dane zagregowane. Więcej informacji podano w koncepcji ochrony danych Indeed pod adresem https://de.indeed.com/legal/gdpr_de?hl=pl.

9.10 O wykorzystaniu piksela monitorującego konwersję Talent.com

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje piksel monitorujący dostarczony przez Talent.com (Talent.com Inc., korporacja założona zgodnie z Canada Business Corporation Act, z siedzibą pod adresem 5800 St Denis St, Suite 604, Montreal, Quebec, Canada H2S 3L5), aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować usługi oferowane na tej stronie. W celach analitycznych Talent.com gromadzi i analizuje dane użytkowe przesyłane przez przeglądarkę użytkownika. Talent.com może używać jednego lub więcej plików cookie do zbierania tych danych. Ponadto przesyłany jest Państwa zaszyfrowany adres IP, urządzenie użytkownika oraz identyfikator specyficzny dla przeglądarki. Otrzymujemy jedynie statystyczne, zagregowane dane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Talent.com na stronie https://de.talent.com/tos.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu RODO i przysługują mu poniższe prawa wobec nas jako administratora. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych lub pracownikami centrum obsługi przedstawiając swoją prośbę.

10.1. Prawo do informacji

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do uzyskania w każdej chwili od administratora nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych dotyczących jej osoby (cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, udostępnianie wobec podmiotów trzecich, okres przechowywania, przysługujące prawa do zablokowania, sprostowania, usunięcia, skargi do organu nadzorczego, informacja o automatycznym podejmowaniu decyzji – tzw. profilowanie, przekazywanie do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych) oraz do otrzymania kopii tych danych.

Użytkownik może zażądać od administratora potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przez nas przetwarzane.

10.2. Prawo do sprostowania danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do zażądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do zażądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

10.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do zażądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jeden z warunków przewidzianych przez ustawodawcę w art. 18 ust. 1 RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika zostanie ograniczone, wówczas dane te – z pominięciem ich zapisu – mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli nastąpiło ograniczenie przetwarzania zgodnie z wymienionymi powyżej warunkami, użytkownik zostanie poinformowany przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

10.4. Prawo do usunięcia danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do zażądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 ust. 1 RODO.

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne: w celu wykonania prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji; w celu spełnienia zobowiązania prawego wymagającego przetwarzania zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, któremu podlega administrator, lub w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub następującego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; z powodu interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i oraz art. 9 ust. 3 RODO; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wymienione w ustępie a) prawo przypuszczalnie uniemożliwia realizację celów tego przetwarzania lub poważnie ją utrudnia, lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

10.5. Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10.6. Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to także profilowania na podstawie tych przepisów.

W razie sprzeciwu przedsiębiorstwo nie będzie dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli przedsiębiorstwo przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to także profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas dalsze przetwarzanie danych osobowych do takich celów zostanie wstrzymane.

10.7. Prawo do odwołania wyrażonej zgody w zakresie ochrony danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do odwołania w każdej chwili i bez podawania przyczyn zgody na gromadzenie danych i ich wykorzystanie, ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem następującego na podstawie zgody przetwarzania danych do momentu odwołania zgody.

10.8. Prawo do informacji

Jeżeli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wówczas jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe dotyczące użytkownika, o tym sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub jest związane z niewspółmiernie dużym wysiłkiem. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

10.9. Pytania/prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych użytkowników, niniejszej polityki prywatności, złożonych oświadczeń o wyrażeniu zgody oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników lub w razie skarg dotyczących ochrony danych użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod następującym adresem e-mail:

datenschutz[at]arwa.de

Z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego miejsca pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli jest on zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO.

Organem nadzorczym jest Urząd ds. Ochrony Danych Nadrenii Północnej-Palatynatu z siedzibą w Mainz.

11. Bezpieczeństwo danych

Ochronę danych w ramach przedsiębiorstwa traktujemy bardzo poważnie. W tym zakresie stosujemy nowoczesne techniki przechowywania danych i bezpieczeństwa danych, aby optymalnie chronić dane użytkownika. Oczywiście nieustannie ulepszamy nasze działania zabezpieczające zgodnie z rozwojem technologicznym. Nasi pracownicy i współpracujące z nami podmioty przetwarzające (przedsiębiorstwa usługowe) zostały przez nas umownie zobowiązane do zachowania poufności i do przestrzegania postanowień w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i zabezpieczeń oraz obowiązujących postanowień prawa ochrony danych.

Zarówno my, jak i nasi partnerzy, chronimy dane osobowe użytkowników przed niedozwolonym dostępem, utratą, wykorzystaniem lub opublikowaniem i dbamy o to, aby informacje osobiste użytkowników znajdowały się w przewidzianym przepisami, kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, w którym niedozwolony dostęp oraz utrata lub opublikowanie są niemożliwe.

W naszym przedsiębiorstwie podjęto działania techniczne i organizacyjne mające na celu zagwarantowanie wymogów ustawowych BDSG oraz RODO przez nasze przedsiębiorstwo, a także ochronę danych użytkowników przed uszkodzeniem, zniszczeniem, fałszerstwem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Dane użytkownika są przesyłane w formie zaszyfrowanej, a następnie zapisywane w bazie danych. Wszystkie systemy, w których zapisane są dane osobowe użytkownika, są objęte ochroną przed dostępem i udostępnione tylko określonej grupie osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe.

W celu uniknięcia gromadzenia i przetwarzania niepotrzebnych ilości danych, wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie wówczas, gdy jest to niezbędne w ramach naszej oferty usług.

Gromadzeniem danych zajmuje się firma ARWA Personaldienstleistungen GmbH oraz współpracujące z nią podmioty przetwarzające.

12. Udostępnianie danych osobowych

Informujemy, ze udostępnienie danych osobowych jest częściowo nakazane ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z regulacji umownych (np. dane partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy konieczne może być udostępnienie nam danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, które to dane muszą być przez nas następnie przetwarzane. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do udostępnienia nam danych osobowych, jeżeli nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z użytkownikiem. Przed udostępnieniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych wyjaśni osobie, której dane dotyczą, w określonym przypadku, czy udostępnienie danych jest wymagane ustawowo czy umownie czy też jest niezbędne w celu zawarcia umowy, czy istnieje zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych, a także jakie skutki niesie ze sobą nieudostępnienie danych osobowych.

13. Newsletter

13.1. Zapisanie do newslettera

W newsletterze regularnie informujemy o naszych ofertach. Dane podane przez użytkownika podczas zapisywania się na subskrypcję naszego newslettera są wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci mogą być także informowani pocztą elektroniczną o sprawach istotnych dla usługi lub rejestracji (przykładowo zmiany oferty newslettera lub sprawy techniczne).

Aby móc otrzymywać nasz newsletter, użytkownik musi mieć aktywny adres e-mail. Aby zweryfikować, czy rejestracji rzeczywiście dokonuje właściciel adresu e-mail, stosujemy procedurę „double opt-in”. Zapisanie się do naszego newslettera wiąże się z zarejestrowaniem przez nas adresu IP użytkownika oraz daty i godziny zapisania. Jest to zabezpieczenie na wypadek, gdyby osoba trzecia wykorzystała adres e-mail użytkownika i zapisała się do naszego newslettera bez jej wiedzy.

Inne dane nie są gromadzone. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Nie następuje przekazywanie osobom trzecim, z wyjątkiem usługi newslettera MailerLite (patrz poniżej). Nie dokonujemy porównania zgromadzonych w ten sposób danych z danymi zarejestrowanymi przez inne elementy naszej strony.

13.2. Rezygnacja z newslettera

Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie jego danych osobowych i ich wykorzystanie w celu wysyłki newslettera. Każdy newsletter zawiera odpowiedni link w tym celu. Ponadto użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się bezpośrednio na tej stronie internetowej lub przekazać nam swoje życzenie na dane kontaktowe podane na końcu niniejszych informacji o ochronie danych.

13.3. Stosowanie MailerLite

Do wysyłki naszego newslettera wykorzystujemy narzędzie MailerLite. MailerLite to usługa firmy MailerLite UAB.

MailerLite UAB, Paupio g. 246, LT-11341 Vilnius, Registration code 302942057, VAT LT100007448516

Dane użytkownika zarejestrowane podczas zapisywania się do newslettera (adres e-mail, adres IP, data oraz godzina zapisania) są przekazywane do serwera firmy MailerLite UAB na Litwie i tam rejestrowane zgodnie z europejskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w firmie MailerLite UAB podano pod adresem: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

13.4. Newsletter – śledzenie

Nasze newslettery zawierają tzw. tagi pikselowe (web beacon), na podstawie których możemy rozpoznać, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta oraz na które linki zawarte w wiadomości e-mail użytkownik kliknął. Dane te są przez nas zapisywane, abyśmy mogli optymalnie dostosowywać nasze newslettery do życzeń i zainteresowań naszych abonentów.

Zapisując się do newslettera użytkownik wyraża zgodę, aby jego adres e-mail oraz sposób korzystania z newslettera był zapisywany w formie elektronicznej poprzez funkcję śledzenia newslettera.

Wraz z odwołaniem zgody na otrzymywanie newslettera użytkownik odwołuje także zgodę na opisane powyżej śledzenie.

14. Aktualność i zmiana polityki prywatności

Informujemy, iż w każdej chwili postanowienia w zakresie ochrony danych oraz sposób realizacji ochrony danych może ulec zmianie, a treści niniejszej polityki prywatności muszą zostać dopasowane. W takim przypadku zmiany przedstawimy w sposób przejrzysty dla użytkownika. Ponadto zalecamy zasięganie informacji o zmianach postanowień ustawowych oraz praktyce naszego przedsiębiorstwa.

Stan: Kwiecień 2020.

Czy masz pytania?Porozmawiaj z nami na czacie!
Wystarczy jedno kliknięcie do aplikacji.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój adres e-mail.
Zaloguj się przez swój profil na Xing.
Zaloguj się przez swój profil na LinkedIn.
Zaloguj się przez swój profil na Facebooku.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój kod pocztowy.
Podaj swoją miejscowość.
Wybierz kraj.
Przy wyborze tej opcji należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania. Prosimy o wyrozumiałość. Proszę wybrać język.
Dozwolone są następujące formaty plików: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% Oczekuje... Błąd podczas przesyłania, spróbuj ponownie! {{fileExtension(file.name)}} Format pliku nie jest obsługiwany! {{file.retryCountMax + 1}}x Błąd podczas transferu. Możliwe, że ten plik jest uszkodzony. Pliki {{fileExtension(file.name)}} są nieaktualne Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Proszę spróbować ponownie załadować tę stronę
{{numSupported}} z {{maxCount}} plików
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Proszę poczekać, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie załadowane i ponownie wysłać formularz.
Proszę wybrać co najmniej jeden ważny plik do przesłania.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
Proszę zaakceptować Rozszerzone Przetwarzanie Danych dla Kandydatów
* pole obowiązkowe
Wystarczy jedno kliknięcie do aplikacji.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój adres e-mail.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój kod pocztowy.
Podaj swoją miejscowość.
Wybierz kraj.
Przy wyborze tej opcji należy spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania. Prosimy o wyrozumiałość. Proszę wybrać język.
Dozwolone są następujące formaty plików: {{types.join(' ')}}
{{file.name}}
{{bytesToSize(file.size)}} - {{file.uploaded}}% Oczekuje... Błąd podczas przesyłania, spróbuj ponownie! {{fileExtension(file.name)}} Format pliku nie jest obsługiwany! {{file.retryCountMax + 1}}x Błąd podczas transferu. Możliwe, że ten plik jest uszkodzony. Pliki {{fileExtension(file.name)}} są nieaktualne Uwierzytelnianie nie powiodło się.
Proszę spróbować ponownie załadować tę stronę
{{numSupported}} z {{maxCount}} plików
{{totalBytesString}} / {{maxBytesString}}
Proszę poczekać, aż wszystkie pliki zostaną całkowicie załadowane i ponownie wysłać formularz.
Proszę wybrać co najmniej jeden ważny plik do przesłania.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
Proszę zaakceptować Rozszerzone Przetwarzanie Danych dla Kandydatów
* pole obowiązkowe
Szukasz nowych pracowników?
Wyślij do nas swoje zapytanie o pracowników!
Podaj nazwę swojej firmy.
Podaj swoje imię.
Podaj swoje nazwisko.
Podaj swój numer telefonu.
Podaj swój adres e-mail.
Podaj swoją stronę internetową.
Wybierz oddział ARWA.
Podaj miejsce pracy pracownika.
Zaakceptuj politykę prywatności i warunki korzystania
* pole obowiązkowe
Obróć swoje urządzenie mobilne Powiększ okno przeglądarki